Alle mensen

Miriam Haagh

Miriam Haagh

Wethouder

Gezondheid, Wijkaanpak en Leren
Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Fractievoorzitter

Openbare orde en veiligheid, Financiën, Bouwen en Wonen
Rob Sips

Rob Sips

Vice-fractievoorzitter

Bereikbaarheid en Mobiliteit, Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening
Erwin Hoek

Erwin Hoek

Raadslid

Zorg en WMO, Wijkaanpak (fysiek en sociaal), Toegankelijkheid
Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Raadslid

Energie en Klimaat, Jeugd, Onderwijs
Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Burgerraadslid

Werk en Inkomen, Sport, Leren
Joris Hoogbergen

Joris Hoogbergen

Kandidaat-raadslid (nr 9)

Fractie

Fractie

Afdelingsvoorzitter – Joris Hoogbergen

Afdelingsvoorzitter – Joris Hoogbergen

Afdelingsvoorzitter

Afdelingssecretaris – Solveig van Mourik-van der Bruggen

Afdelingssecretaris – Solveig van Mourik-van der Bruggen

Secretaris

Penningmeester – Peter van der Feer

Penningmeester – Peter van der Feer

Penningmeester

Harry Krijnen

Harry Krijnen

Bestuurslid

Ilona Ikkersheim

Ilona Ikkersheim

Bestuurslid

Jörg Noll

Jörg Noll

Bestuurslid

Stef van de Weerd

Stef van de Weerd

Bestuurslid

Afdelingsbestuur

Afdelingsbestuur

Inés den Ouden

Inés den Ouden

Raadslid 2018-2019

Economische zaken, Evenementen, Cultuur
Henk van der Velde

Henk van der Velde

Raadslid en fractievoorzitter 2014-2018

Ruimte, Economie en Bestuur
Sanne Bijlsma

Sanne Bijlsma

Raadslid 2010-2018

Maatschappij
Petra Koenders

Petra Koenders

Burgerraadslid 2014-2018

Anja Wassing

Anja Wassing

Burgerraadslid 2014-2018

Henk Haarhuis

Henk Haarhuis

Burgerraadslid 2014-2018

Leila do Rosario Costa

Leila do Rosario Costa

Kandidaat-raadslid (nr 8)

Gijs Rooijakkers

Gijs Rooijakkers

Kandidaat-raadslid (nr 10)