Raadslid 2019-2022

Erwin Hoek

Erwin is de verpersoonlijking van de wil om naast en met de mensen in buurten en wijken op te komen voor bestaanszekerheid en leefbaarheid. Veel mensen kennen Erwin al want hij loopt al jaren rond en laat zich in allerlei gremia zien van gemeenteraad, buurtplatform, armoedeambassadeur tot thematafel. Hij is zeer actief bij veel maatschappelijke organisaties en al die organisaties hebben één ding gemeen: ze komen op voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Erwin, is dan ook echt iemand die altijd het perspectief van de onderkant van de samenleving naar voren zal brengen.

Erwin woont met zijn gezin in de wijk Heuvel.