Vice-fractievoorzitter / raadslid

Rob Sips

Stedelijke ontwikkeling, Energietransities, Mobiliteit en parkeren, Ruimtelijke Ordening.

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau.

In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes: gelijke kansen, iedereen doet mee en het welzijn en de gezondheid van inwoners staat centraal.

De ambitie van Rob is om verder te bouwen aan een mooie toekomst: “Laten we investeren in betere volkshuisvesting, werken aan een ruimhartig armoedebeleid, aan een ongedeelde stad en dorpen en voortvarend handelen als het gaat om klimaat en duurzaamheid.”