Raadsleden

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Fractievoorzitter

Openbare orde, Veiligheid, Bedrijfsvoering, Veiligheid en Leefbaarheid, Wonen, grondzaken, Financien, Arbeidsmarkt
Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Raadslid

WMO, Kansengelijkheid, Onderwijs, Gezondheid, Wijkaanpak sociaal en fysiek, Dierenwelzijn
Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Raadslid

Beleid en intregraliteit, Internationaal, Inburgering, Klimaatadaptatie, Economie en binnenstad, participatiewet/SW, Armoedebestijding, Schuldhulpverlening, Cultuur, Diversiteit
Rob Sips

Rob Sips

Raadslid

Stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Vertrouwen in politiek, Energietransities, openbaar vervoer (inclusief Kleinschalig Collectief Vervoer), parkeren, mobiliteit
Ruud van Oirschot

Ruud van Oirschot

Burgerraadslid

Jeugdzorg, Regio (incl. Vlaanderen), Evenementen, Digitalisering
Peter van der List

Peter van der List

Burgerraadslid

Verhaal van Breda, Verbeter Breda, Afval, Riolering, Natuurontwikkeling, Beheer openbare ruimte, Gemeentelijk vastgoed, Carnaval
Fractie

Fractie