Raadsleden

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Fractievoorzitter

Openbare orde en veiligheid, Financiën, Bouwen en Wonen
Rob Sips

Rob Sips

Vice-fractievoorzitter

Bereikbaarheid en Mobiliteit, Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening
Inés den Ouden

Inés den Ouden

Raadslid

Economische zaken, Evenementen, Cultuur
Erwin Hoek

Erwin Hoek

Raadslid

Zorg en WMO, Wijkaanpak (fysiek en sociaal), Toegankelijkheid
Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Burgerraadslid

Energie en Klimaat, Jeugd, Onderwijs
Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Burgerraadslid

Werk en Inkomen, Sport, Leren
Fractie

Fractie