Standpunten

Zoeken

Bestaanszekerheid

Wij vinden dat iedereen in Breda het goed moet hebben. Dat noemen wij bestaanszekerheid.

Lees verder

Economie en arbeidsmarkt

De economie in onze gemeente staat ten dienste van ons allemaal. Je wilt een fijne baan, goed kunnen ondernemen en iets kunnen betekenen. Je wilt een zeker inkomen, zodat je kan dromen over de toekomst. Wij willen dat iedereen dit kan realiseren in onze gemeente.

Lees verder

Jeugd en onderwijs

Iedereen moet in onze gemeente dezelfde kansen krijgen. Voor die gelijke kansen is onderwijs van de beste leraren nodig. Goed onderwijs is de basis voor de rest van je leven. Daarom moet het voor iedereen in onze gemeente makkelijk beschikbaar zijn. Naast goed onderwijs willen we dat iedereen in onze gemeente dezelfde kans heeft op een goede gezondheid. Dat geldt zeker voor onze kinderen en jongeren. 

Lees verder

Klimaat en energie

Breda is een mooie gemeente. We willen dat dit zo blijft voor onze kinderen. Maar het klimaat verandert: er is vaker droogte, hitte of overvloedige regenval.

Lees verder

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan een verhoging van de kwaliteit van het bestaan van onze inwoners, zijn goed voor het vestigingsklimaat en trekken bezoekers naar onze gemeente.

Lees verder

Leefbaarheid

Fijn wonen hangt niet alleen af van je woning. Ook je straat, buurt, wijk of dorp zijn daar een onderdeel van. Net als de woning moet de straat, buurt, wijk of dorp een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving zijn, met daarbij een plek om elkaar te ontmoeten.

Lees verder

Mobiliteit

Onze inwoners moeten zich veilig van A naar B kunnen bewegen, waarbij de CO2-uitstoot van de mobiliteit omlaag moet.  Een veilige en fijne woonomgeving is voor iedereen een basisrecht. Daarom investeren wij in ruimte voor de fiets. 

Lees verder

Organisatie gemeente Breda

Onze gemeente is een gemeente die er is voor zijn inwoners, zeker voor diegenen die hulp nodig hebben. Inwoners kunnen met vragen terecht bij de gemeente en krijgen hulp als er sprake is van onrecht.

Lees verder

Schuldhulpverlening

Als je met een flinke schuld zit, krijg je hulp.

Lees verder

Veiligheid

Een veilig Breda betekent dat je jezelf kunt zijn en dat we discriminatie tegengaan. We zijn een regenbooggemeente en dat gedachtengoed blijven we uitdragen. Een grens stellen is in sommige gevallen nodig om overlast of criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. Straffen is daarbij nooit het doel, maar  helpt om aan te geven waar de grens ligt. De ondermijnende criminaliteit verdient daarbij onze bijzondere aandacht.

Lees verder

Werk en Inkomen

Werk is de beste manier om mee te kunnen doen en om zekerheid te hebben in je leven. Maar het vinden van een baan is (zeker de afgelopen jaren) moeilijk. Vooral mensen die het al moeilijker hebben door minder opleiding, gezondheidsproblemen, beperkte taalvaardigheid of gewoon door dikke pech, zitten eerder aan de kant. Problemen zoals schulden stapelen zich op. En je krijgt met allerlei ingewikkelde voorwaarden te maken als je een regeling zoals de bijstand wilt gebruiken.

Lees verder

Wonen

Een woning is niet alleen een stapel stenen. Het is veel meer dan dat. Het is het thuis waar jouw leven zich voor een groot deel afspeelt. Een prettige plek om te wonen is dus belangrijk voor ons allemaal. Voor jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden, mensen met veel of weinig geld.

Lees verder

Zorg, gezondheid en bewegen

Wie in armoede leeft, is vaker ongezond. Dat leidt tot grote verschillen in levensverwachting en de mate waarin we gezond oud kunnen worden. In Breda is het verschil tussen onze wijken en dorpen te groot. Dat moet en kan eerlijker.

Lees verder