Standpunten

Zoeken

Buddy’s

Breda stimuleert de inzet van 'maatjes' (‘buddy's’), die op tal van plekken in de stad andere mensen bijstaan in hun dagelijks leven en hun keuzes.

Lees verder

Duurzaam Breda

De aarde wordt warmer, de zeespiegel hoger. De verandering van het klimaat is bedreigend. Ons aardgas raakt op. In de toekomst moeten we woningen en andere gebouwen dus op een andere manier verwarmen. Daarom moeten we ook in Breda ingrijpende keuzes maken. Over nieuwe verwarmingssystemen en minder uitstoot van CO2 gas, voor meer groen en water in de stad en opwekking van energie met zonlicht, wind en aardwarmte. Er is nog meer aan de hand. Het gaat niet goed met de natuur. Er zijn steeds minder insecten, terwijl die hard nodig zijn voor de productie van voedsel. Gezondheid wordt bedreigd door uitstoot van uitlaatgassen en door schaalvergroting in de landbouw.

Lees verder

Evenementen

Evenementen en festivals laten Breda bruisen. Zo laat Breda zich aan bezoekers van haar beste kant zien. Evenementen bevorderen toerisme en zijn goed voor werkgelegenheid. Ze laten Bredanaars genieten. Maar ze geven ook overlast, vooral in de binnenstad. De binnenstad is een plek om veel te beleven, maar geen pretpark. Het is een plek waar je goed moet kunnen wonen, werken en recreëren. Dat moet je in balans houden, voor inwoners en bezoekers.

Lees verder

Gezond en vitaal

Gezond zijn is meer dan alleen maar niet ziek zijn. Het gaat ook over je goed voelen, lekker in je vel zitten en mee kunnen doen. Werken aan gezondheid begint bij het voorkomen van problemen. Begint dus met preventie. Door gezond te eten om overgewicht te voorkomen of door roken tegen te gaan. En als je wilt dat mensen mee kunnen doen, moet je zo snel mogelijk zien of iemand eenzaam dreigt te worden. Werken aan gezondheid is een zaak voor ons allemaal. Dat doe je samen met instellingen, met vrijwilligers en familie, die als mantelzorgers hun steentje bijdragen.

Lees verder

Initiatief van inwoners

Breda bruist ook door alle initiatieven van inwoners. Initiatief is nodig, want het stadsbestuur kan het nooit alleen. De mooiste ontwikkelingen ontstaan vaak op onverwachte plekken en vanuit onverwachte hoek. Of het nou gaat om concerten in tuinen, om buurtbewoners die het openbaar groen bijhouden of om eigenzinnige bouwwerken in het Havengebied, het draagt allemaal bij aan de versterking van Breda.

Lees verder

Jongeren en opgroeien

Jongeren willen kansen om van hun leven iets te maken. Er zijn veel verleidingen en uitdagingen en ieder keer opnieuw is het maken van een keus nodig. Jongeren hebben bij het maken van de juiste keuze kracht nodig. Ook om verkeerde partijen die gouden bergen beloven te kunnen weerstaan.

Lees verder

Leefbaarheid

Breda streeft naar wijken en dorpen met een divers aanbod aan woningen. Breda steunt bewoners van buurten in initiatieven om de leefbaarheid te versterken. Parkeeroverlast van auto’s van buiten een buurt wordt tegengegaan. Waar dit soort overlast aantoonbaar aanwezig is, voert het gemeentebestuur in overleg met bewoners parkeervergunningen in; zo ruim, dat waterbedeffecten worden voorkomen.

Lees verder

Meedoen zonder drempels

Iedereen doet mee. Daar staat de PvdA voor. Maar in het leven van alledag zijn er drempels die dat moeilijk maken. Eigenlijk voor iedereen. Want wie loopt er nou niet tegenaan: dat je ergens niet kunt komen of dat je je weg niet kunt vinden in het woud van regels. Hindernissen in het openbaar gebied, ook die willen we niet. Natuurlijk kun je in Breda met een rolstoel al veel stoepen op en af rijden. Maar nog lang niet overal. Vooral in de binnenstad kan het een stuk beter.

Lees verder

Mobiliteit

De PvdA wil voorrang geven aan duurzame mobiliteit: meer gebruik van het openbaar vervoer, van (elektrische) fietsen en elektrische auto’s.

Lees verder

Omgevingswet

In 2020 krijgen we te maken met de Omgevingswet. Daaronder vallen straks alle bestemmingsplannen en regels over wat je wel of niet mag in je omgeving. En natuurlijk ook over wat een ander wel of niet mag in jouw buurt, wijk of dorp. De wet komt er om regels eenvoudiger te maken. Maar ook om te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving en om de samenleving te verbeteren. Het invoeren van de Omgevingswet is daarom een belangrijke maar ook ingewikkelde operatie. Voor bewoners van een wijk of dorp ontstaat de mogelijkheid om de greep op de omgeving te versterken. Maar ook voor ontwikkelaars of anderen met plannen liggen er kansen.

Lees verder

Schuldhulpverlening

Als je met een flinke schuld zit, krijg je hulp.

Lees verder

Sport

De PvdA is blij dat de stad mooie (topsport) evenementen weet aan te trekken. De PvdA wil dat deze evenementen nog beter gaan aansluiten bij de Bredanaars en de Bredase verenigingen. Alle kinderen moeten kunnen genieten van sport en cultuur, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Lees verder

Veiligheid

Georganiseerde misdaad ontwricht de samenleving en bedreigt de democratie. Ook lokaal ligt dat op de loer. Geldstromen lopen van de onderwereld naar de bovenwereld. Criminelen verwerven posities in verenigingen en instellingen, bijvoorbeeld door hulp en sponsoring te bieden. Ze zoeken contacten op gemeentehuizen of zetten mensen onder druk. Mensen (in het bijzonder kwetsbare jongeren) komen in de verleiding om hand- en spandiensten te verrichten voor criminele activiteiten. Zo ondermijnt criminaliteit de samenleving. Ondermijning en georganiseerde misdaad moet je daarom hard bestrijden.

Lees verder

Werk en Inkomen

Werk is de beste manier om mee te kunnen doen en om zekerheid te hebben in je leven. Maar het vinden van een baan is (zeker de afgelopen jaren) moeilijk. Vooral mensen die het al moeilijker hebben door minder opleiding, gezondheidsproblemen, beperkte taalvaardigheid of gewoon door dikke pech, zitten eerder aan de kant. Problemen zoals schulden stapelen zich op. En je krijgt met allerlei ingewikkelde voorwaarden te maken als je een regeling zoals de bijstand wilt gebruiken.

Lees verder

Wonen

Een woning is niet alleen een stapel stenen. Het is veel meer dan dat. Het is het thuis waar jouw leven zich voor een groot deel afspeelt. Een prettige plek om te wonen is dus belangrijk voor ons allemaal. Voor jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden, mensen met veel of weinig geld.

Lees verder

Zorg

Werken aan gezondheid is een zaak voor ons allemaal. Dat doe je samen met instellingen, met vrijwilligers en familie, die als mantelzorgers hun steentje bijdragen.

Lees verder