Voor een eerlijk Breda
Verkiezingsprogramma

Voor een eerlijk Breda

Beste inwoners van Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Effen,

Voor u ligt het Verkiezingsprogramma van de PvdA Breda. We zijn trots op onze stad en dorpen. Die trots dragen we ook uit. Maar tegelijkertijd durven we ook te benoemen waar het nog beter kan.

We willen dat al onze inwoners mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen. Dat is voor ons een Eerlijk Breda. Een Breda waarin kansengelijkheid en bestaanszekerheid vanzelfsprekend zijn.

Dat is nog niet het geval. Zo kunnen grote groepen Bredanaars niet aan een betaalbare woning komen. Zo blijven veel starters noodgedwongen thuis wonen en kunnen senioren niet doorstromen naar een passende woning. Dat terwijl wonen een grondrecht is. Daarom zetten wij in op het bouwen van betaalbare woningen en zorgen we voor een betere spreiding van verschillende typen woningen in onze wijken en dorpen.

De afgelopen jaren hebben we mooie successen geboekt, maar tegelijkertijd zien we dat er nieuwe uitdagingen op ons af zijn gekomen. Zo heeft de coronapandemie veel impact gehad. De effecten van corona waren extra groot voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Wij zetten dan ook in op een gemeente waarbij een gezonde keuze de makkelijkste keuze is. En voor ons geldt: als zorg nodig is, is die voor iedereen beschikbaar.

Daarnaast zien we dat er grote veranderingen op ons afkomen, die direct invloed hebben op onze stad. Zo leidt de opwarming van de aarde op verschillende versteende plekken tot hittestress. De energietransitie gaat veel van ons vragen. Het is daarbij belangrijk dat we iedereen meenemen. Als we te hard gaan, verliezen we groepen Bredanaars bij het realiseren van onze doelstellingen. En als we niet hard genoeg gaan, halen we onze doelstellingen niet en komt daardoor het tegengaan van klimaatverandering in gevaar. We zetten dan ook in op Breda energieneutraal in 2044, waarbij we willen dat al onze inwoners profiteren van de vergroening en verduurzaming.

We moeten nu aan de slag met deze transitie, omdat we de stad en haar dorpen beter willen achterlaten voor nieuwe generaties. Zodat welvaart en welzijn ook in de toekomst hand in hand gaan. Daarbij is de kern dat de plek waar je wieg stond, niet mag bepalen hoeveel kansen je krijgt.

We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Een Eerlijk Breda.

Onze plannen voor:

1

Wonen

Een woning is niet alleen een stapel stenen. Het is veel meer dan dat. Het is het thuis waar jouw leven zich voor een groot deel afspeelt. Een prettige plek

Ons plan
2

Verbeter Breda

Fijn wonen hangt niet alleen af van je woning. Ook je straat, buurt, wijk of dorp zijn daar een onderdeel van. Net als de woning moet de straat, buurt, wijk

Ons plan
3

Bestaanszekerheid

Wij vinden dat iedereen in Breda het goed moet hebben. Dat noemen wij bestaanszekerheid. Dit betekent dat iedereen een plek heeft om thuis te komen en dat alle inwoners genoeg

Ons plan
4

Gezondheid en bewegen

Wie in armoede leeft, is vaker ongezond. Dat leidt tot grote verschillen in levensverwachting en de mate waarin we gezond oud kunnen worden. In Breda is het verschil tussen onze

Ons plan
5

Klimaat en energie

Breda is een mooie gemeente. We willen dat dit zo blijft voor onze kinderen.

Ons plan
6

Jeugd en onderwijs

Iedereen moet in onze gemeente dezelfde kansen krijgen.

Ons plan
7

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan een verhoging van de kwaliteit van het bestaan van onze inwoners, zijn goed voor het vestigingsklimaat en trekken bezoekers naar onze gemeente. Onze gemeente

Ons plan
8

Economie en arbeidsmarkt

De economie in onze gemeente staat ten dienste van ons allemaal. Je wilt een fijne baan, goed kunnen ondernemen en iets kunnen betekenen. Je wilt een zeker inkomen, zodat je

Ons plan
9

Mobiliteit

Onze inwoners moeten zich veilig van A naar B kunnen bewegen, waarbij de CO2-uitstoot van de mobiliteit omlaag moet.

Ons plan
10

Veiligheid

Een veilig Breda betekent dat je jezelf kunt zijn en dat we discriminatie tegengaan.

Ons plan
11

Organisatie gemeente Breda

Onze gemeente is een gemeente die er is voor zijn inwoners, zeker voor diegenen die hulp nodig hebben. 

Ons plan

Deel dit