Wethouder

Miriam Haagh

Gezondheid, Wijkaanpak en Leren

Ik vond het een grote eer om bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 lijsttrekker te zijn voor de PvdA Breda. Dat ik het gezicht was van de partij in de stad waar ik zo van hou. Want dat is Breda voor mij. De stad waarin ik na mijn studie, met toen nog mijn vriend Peter, ben gaan samenwonen in 1997. Waar we trouwden en onze twee zonen zijn geboren.

Ik ben weliswaar geen geboren Bredanaar, maar zo voelt het zeker wel na ruim 20 jaar. Met ons gezin en onze hond Twitter woon ik al weer zo’n 15 jaar in Teteringen. Naast mijn werk in Breda, ben ik als vrijwilliger actief bij Stichting de Regenboogboom, een stichting die kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun ouders bijstaat in ziekenhuizen en instellingen.

In 2006 werd ik actief in de Bredase politiek, ik werd toen raadslid voor de PvdA. In 2008 werd ik fractievoorzitter. Ik combineerde dat in die jaren eerst met freelance werkzaamheden en later met een baan als adviseur bestuurskracht bij KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) in Den Haag.

Na twee raadsperiodes werd ik in 2014 wethouder. Ik heb me in al die jaren, vanuit de raad en als wethouder, samen met de PvdA-fractiegenoten ingezet om onze wijken & dorpen sterker & socialer te maken. Ervoor zorgen dus dat iedereen kan meedoen in Breda. Met bijvoorbeeld extra aandacht voor laaggeletterden en mensen met beperkingen, een toegankelijke stad staat bij mij altijd hoog op de agenda.

Met mijn hart voor Breda!
Mijn hart gaat sneller kloppen als ik bezig ben met goede zorg voor iedereen en ontwikkelingskansen voor jong en oud. Want al gaat het allemaal nog zo goed in Breda. Het gaat niet goed met al onze inwoners. Als wethouder wil ik dichtbij de mensen staan, zelf voelen en zien waar problemen zich ontwikkelen en samen met veel betrokken organisaties ervoor zorgen dat niemand in Breda er alleen voor staat. De toenemende tweedeling in de maatschappij kun je namelijk alleen overbruggen door de kloof te herkennen, erkennen en er zelf wat aan te doen.

Samen met maatschappelijke organisaties, Bredanaars, het stadsbestuur en collega’s werk ik daarom dagelijks aan een sociale stad, persoonlijke zorg, sociale en levendige wijken en dorpen en onderwijskansen voor jong en oud.

Ook deze raadsperiode 2018-2022 wil ik met heel mijn hart werken aan een sterk en sociaal Breda. En dat kan ik zeker niet alleen, want zoiets doe je samen. Samen met al die Bredanaars die onze stad iedere dag weer zo mooi maken!