Raadslid 2006-2014, Wethouder 2014-2021

Miriam Haagh

Gezondheid, Wijkaanpak en Leren

“Met veel plezier en energie werkte ik dagelijks als wethouder in onze wijken en dorpen aan een nog sterker Breda. Ik vond het een enorme eer om namens de PvdA wethouder te zijn in de stad waar ik zo van hou. Want dat is Breda voor mij. De stad waarin ik na mijn studie, met toen nog mijn vriend Peter, ben gaan samenwonen in 1997. Waar we trouwden, onze twee zonen zijn geboren en waarin we heerlijk wonen.

 In 2006 werd ik actief in de Bredase politiek, ik werd toen raadslid voor de PvdA. In 2008 werd ik fractievoorzitter. Ik combineerde dat in die jaren eerst met internationale freelance werkzaamheden en later met een baan als adviseur bij KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) in Den Haag. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en 2018 was ik lijststrekker voor de PvdA-Breda. Met een kandidatenlijst vol met talent en een goed toekomstgericht eigen verhaal hebben we beide keren deelgenomen aan de coalitievorming en zo werd ik wethouder.

Mijn hart gaat sneller kloppen als ik bezig ben met goede zorg voor iedereen en ontwikkelingskansen voor jong en oud. Want al gaat het voor zovelen erg goed, dat geldt niet voor iedereen. Veel inwoners hebben hulp nodig, krijgen of zien geen kansen om mee te doen of wonen in een omgeving waar zorg en veiligheid niet vanzelfsprekend is. Als wethouder sta ik dichtbij de mensen. Ik wil graag zelf voelen en zien waar problemen zich ontwikkelen en samen met veel betrokken organisaties ervoor zorgen dat niemand in Breda er alleen voor staat. De toenemende tweedeling in de maatschappij kun je namelijk alleen overbruggen door de kloof te herkennen, erkennen en er zelf wat aan te doen.

Samen met maatschappelijke organisaties, Bredanaars, het stadsbestuur en collega’s werk ik daarom dagelijks aan een sociale stad, persoonlijke zorg, sociale en levendige wijken en dorpen en onderwijskansen voor jong en oud.

Niet alleen in Breda, maar ook in Den Haag zet ik me in voor deze onderwerpen. Als lid van de VNG commissie Zorg, Jeugd en onderwijs voer ik onderhandelingen met de bewindspersonen van VWS over de Wmo, het veelbesproken abonnementstarief, de GGZ zorg in gemeenten, ondersteuning van mantelzorgers en het borgen van langdurige zorg. Tevens ben ik voorzitter van de werkgroep zorg en jeugd bij het G40 stedennetwerk en vervul ik met veel plezier de voorzittersrol van de landelijke thematafel Overgewicht van het Nationale Preventie Akkoord. Als we met z’n allen gezonder leven en gezondheidsproblemen weten te voorkomen, dan staan we zoveel sterker. Landelijk en speciaal in Breda maak ik me daar graag hard voor want voorkomen is zoveel beter dan genezen.”

Miriam is sinds 1 oktober 2021 aan de slag bij BrabantZorg na zich 15.5 jaar met hart en ziel ingezet te hebben voor de mensen in Breda. Ze is op 30 september 2021 als wethouder opgevolgd door Arjen van Drunen.