Veiligheid

Een veilig Breda betekent dat je jezelf kunt zijn en dat we discriminatie tegengaan. We zijn een regenbooggemeente en dat gedachtengoed blijven we uitdragen. Een grens stellen is in sommige gevallen nodig om overlast of criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. Straffen is daarbij nooit het doel, maar  helpt om aan te geven waar de grens ligt. De ondermijnende criminaliteit verdient daarbij onze bijzondere aandacht.

Een veilig Breda betekent dat je jezelf kunt zijn en dat we discriminatie tegengaan. We zijn een regenbooggemeente en dat gedachtengoed blijven we uitdragen. Het is belangrijk dat iedereen in onze stad mee kan doen en geaccepteerd wordt.

Je moet je thuis voelen in je eigen buurt. In een aantal wijken in onze gemeente is dat lastig, omdat mensen te maken hebben met veel sociale problemen. Denk daarbij aan een combinatie van werkloosheid, een laag inkomen, weinig opleiding(smogelijkheden) en een slechte gezondheid. Dit speelt de (ondermijnende) criminaliteit in de kaart en zorgt ervoor dat mensen minder vertrouwen hebben in overheid en instanties. 

De gemeente Breda zet in op preventie door jongeren een alternatief te bieden voor criminele activiteiten. We zorgen voor voldoende activiteiten en perspectief voor de jongeren in onze wijken en dorpen. Via jongerenwerkers investeert de gemeente in goed contact met jongeren. Een goede samenwerking met jeugd-Boa’s en de wijkagent is daarbij van belang. 

Een grens stellen is in sommige gevallen nodig om overlast of criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. Straffen is daarbij nooit het doel, maar  helpt om aan te geven waar de grens ligt. De ondermijnende criminaliteit verdient daarbij onze bijzondere aandacht.

Dit is ons plan:

In onze wijken en buurten is voldoende te doen en voldoende perspectief voor een goed bestaan
• Belangrijk daarbij is dat er voldoende locaties zijn waar bewoners terecht kunnen voor sport- en cultuuractiviteiten.

Iedere wijk een vaste wijkagent
• Om criminaliteit te voorkomen is het belangrijk dat de handhavers de wijk echt kennen. Daarom willen we voor iedere wijk in Breda een vaste wijkagent. Deze wijkagent bouwt een band op met de bewoners, zodat politie en bewoners samen de veiligheid kunnen vergroten.

We bestrijden discriminatie of uitsluiting in onze gemeente
• Onze handhavers zijn hier alert op en treden op tegen straatintimidatie.

Breda voert een algeheel vuurwerkverbod in voor particulieren
• Breda voert een algeheel vuurwerkverbod in voor particulieren en lobbyt bij de Rijksoverheid om het tijdelijke verbod van de jaarwisseling 2020/21 permanent in te voeren. Oud- en Nieuw leidt in onze gemeente tot incidenten. Met een vuurwerkverbod willen we een afname van die incidenten bereiken en de overlast voor ouderen, kleine kinderen en (huis)dieren beperken. In plaats daarvan komen professionele vuurwerkshows op aansprekende plekken in de stad.

Deelname aan experiment gesloten coffeeshopketen en een stevige aanpak van de ondermijnende criminaliteit
• De ondermijnende criminaliteit is diep geïnfiltreerd in de Nederlandse samenleving en specifiek in Noord-Brabant. In Breda speelt dit ook; het zou naïef zijn om onze ogen hiervoor te sluiten. Deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen is een eerste stap om de softdrugsteelt en -handel uit de criminaliteit te halen. Wij zijn groot voorstander van de Bredase deelname aan het experiment en hechten aan een stevige aanpak van de ondermijnende criminaliteit.

Waar ben je naar op zoek?