Mobiliteit

De PvdA wil voorrang geven aan duurzame mobiliteit: meer gebruik van het openbaar vervoer, van (elektrische) fietsen en elektrische auto’s.
 • Breda maakt werkt van duurzame mobiliteit door:
  • Inzetten op verdere verbetering van het openbaar vervoer, waaronder een betere verbinding van Breda naar Utrecht.
  • Gebruik van het openbaar vervoer bevorderen met bijvoorbeeld lagere tarieven.
  • Fietsverkeer stimuleren door verbetering van veilige fietsroutes en plannen te maken met hogescholen en grotere bedrijven voor meer fietsgebruik door studenten en medewerkers.
  • Gebruik van elektrische auto’s bevorderen en met wijken overleggen hoe je gebruik van elektrische deelauto’s voor elkaar krijgt.
 • De binnenstad wordt duurzaam door in overleg met de ondernemers en wijkraad Stadshart:
  • Vanaf 2025 alleen maar elektrisch vrachtverkeer naar de binnenstad toestaan.
  • De bevoorrading van bedrijven samen organiseren zodat er minder verkeer nodig is.
  • Meer fietsparkeren aan de rand van het centrum bevorderen maar snel optreden tegen foutparkeren fietsen in centrum.
  • Mobiliteitsplan maken voor de binnenstad met toegang op basis van kenteken voor de hele binnenstad.
  • Meer parkeergelegenheid aan de rand van de stad met goed en betaalbaar openbaar vervoer naar centrum (P&R).