Zorg

Werken aan gezondheid is een zaak voor ons allemaal. Dat doe je samen met instellingen, met vrijwilligers en familie, die als mantelzorgers hun steentje bijdragen.
  • Iedereen die zorg nodig heeft krijgt een vast aanspreekpunt. Dat geeft houvast in een tijd waarin er veel verandert.
  • Hulpverleners helpen inwoners op maat en krijgen daarom extra tijd voor mensen die het zelf niet voor elkaar krijgen en die niet kunnen rekenen op steun uit hun omgeving.
  • Hulpverleners krijgen de ruimte om situaties zelf te beoordelen en daarnaar te handelen. Ook als er iets mis gaat. Dan moet je daarvan leren en niet overschakelen naar straf of een nieuwe regel.
  • Breda organiseert samenwerking van instellingen en medewerkers en het delen van kennis. Alleen als je dat doet kun je mensen het best helpen.
  • Breda zoekt samen met alle betrokkenen (onderwijs, ondernemers, belangengroepen, ervaringsdeskundigen, enzovoorts) naar de beste manieren om zorg thuis te leveren. Er is op dat vlak veel vernieuwing en inwoners van Breda moeten daarvan kunnen profiteren.
  • Zorg dat langer zelfstandig wonen veilig en comfortabel is. Werk in wijken en dorpen met fysiotherapeuten en sportcoaches aan gezond bewegen en valpreventie.
  • Mantelzorgers kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente. Op het gebied van scholing, bij problemen als de hulp even niet lukt of wanneer je als mantelzorger snel antwoord op een vraag wil.
  • Breda zorgt in het stadskantoor voor goede opvang van mensen met vragen. Er gaat niemand de deur uit zonder een helder antwoord of een vervolgafspraak waarin dat antwoord komt.
  • Initiatieven van Bredanaars om samen zorg beter te regelen (bijvoorbeeld door de oprichting van zorgco√∂peraties), krijgen steun van de gemeente.
  • We komen snel in actie, als er ergens huiselijk geweld is of als daar signalen voor zijn.