Werk en Inkomen

Werk is de beste manier om mee te kunnen doen en om zekerheid te hebben in je leven. Maar het vinden van een baan is (zeker de afgelopen jaren) moeilijk. Vooral mensen die het al moeilijker hebben door minder opleiding, gezondheidsproblemen, beperkte taalvaardigheid of gewoon door dikke pech, zitten eerder aan de kant. Problemen zoals schulden stapelen zich op. En je krijgt met allerlei ingewikkelde voorwaarden te maken als je een regeling zoals de bijstand wilt gebruiken.

De PvdA wil daarom:

 • Breda zorgt voor een arbeidsmarkt waarin iedereen aan zijn trekken komt, ook mensen met een met een beperking. Breda trekt daarom bedrijven aan die werkgelegenheid bieden in allerlei soorten en maten en spoort werkgevers aan om banen te maken voor mensen met een arbeidshandicap.
 • Breda werkt samen met de regio aan een sterke economie, want werk en banen, dat is een regionaal vraagstuk.
 • Blijf ondernemerscoaches inzetten bedrijven te laten bloeien en stimuleer samenwerking van starters en al bestaande bedrijven.
 • Werken naast een bijstandsuitkering maken we makkelijker, want dat vergroot de kans om weer helemaal aan het werk te gaan, maar het mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt en het mag er niet voor zorgen dat werkgevers bestaande banen inruilen voor werken met behoud van uitkering.
 • Breda zorgt voor eenvoudige uitwisseling van gegevens van mensen met een bijstandsuitkering met instellingen, bedrijven en arbeidsmarktprojecten, die met name ten doel hebben mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen.
 • Heb je een bijstandsuitkering, dan moet het makkelijk zijn om in een baan te stappen.
  • Als de baan tijdelijk is, moet je zonder moeite weer terug kunnen.
  • Je moet er financieel niet door op achteruit gaan (bijvoorbeeld doordat je net geen recht meer hebt op een toeslag)
  • De werkplek moet bereikbaar zijn; gemeente en werkgevers zorgen voor voldoende vervoermogelijkheden.
  • Help beginnende ondernemers met het opzetten van een bedrijf.
 • Als je bijstand krijgt hebt je de plicht om te solliciteren. Maar ook vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn belangrijke werkzaamheden en er zijn niet altijd echte kansen op een baan. Breda maakt daarom goede afspraken met mensen met bijstand over of het zinvol is om te solliciteren. Vrijwilligerswerk of mantelzorg kan dan in de plaats komen van de sollicitatieplicht.
 • Ook als je bezig gaat met een cursus (voor omscholing bijvoorbeeld) kan het schrappen van de sollicitatieplicht nuttig zijn.
 • Breda zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden om de kans op het vinden van een baan te vergroten en werkt met experimenten die daarbij helpen.

Waar ben je naar op zoek?