Wonen

Een dak boven je hoofd in een fijne leefomgeving. Een woning die past als een jas. Een huis dat een leven lang mee gaat. Daar gaat het om. Maar het is ook in Breda niet voor iedereen weggelegd. Vooral jongeren, die voor het eerst een huis zoeken, moeten te lang wachten. En helemaal als je een laag inkomen hebt. Tekorten zijn er niet alleen in betaalbare huurwoningen. Ook middeldure huurwoningen en koopwoningen in lagere prijsklassen moeten worden bij gebouwd.

De PvdA wil daarom:

  • De gemeente zorgt voor snellere uitbreiding van het aantal woningen.
  • De gemeente brengt goed in beeld waar de tekorten zitten.
  • Het gemeentebestuur zorgt voor afspraken met woningcorporaties over hun huurprijzen en over nieuwbouw om de tekorten weg te werken.
  • Breda daagt woningcorporaties uit om met creatieve oplossingen te komen voor de verschillende groepen woningzoekenden. Of dat nu is met tijdelijke woningen, of met zogenaamde Tiny Houses, of met de meer gebruikelijke bouw: snel en betaalbaar bouwen, dat is nodig.
  • Breda volgt de toewijzing van woningen nauwgezet en zorgt dat iemand die urgent een woning nodig heeft (bijvoorbeeld komend uit een crisissituatie), die ook snel krijgt.
  • Breda legt in bestemmingsplannen vast dat er tenminste 20% sociale huurwoningen en voldoende middeldure huurwoningen in nieuwbouwplannen komen. Als het op de ene plek niet lukt, dan moet dat elders worden gecompenseerd.
  • Breda steunt initiatieven om samen koopwoningenprojecten te bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap; CPO) vooral als die zorgen voor meer koopwoningen in lagere prijsklassen.
  • De gemeente zorgt (in overleg met de woningcorporaties en zorginstellingen) voor een voldoende aanbod van woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, die dagelijks anderen willen ontmoeten en eenvoudig een beroep willen doen op zorg.
  • Breda ondersteunt initiatieven voor het oprichten van wooncoöperaties voor gezamenlijke huurwoning-projecten. Voor ouderen bijvoorbeeld of voor mensen die zorg nodig hebben.
  • De gemeente koopt grond aan als dat nodig is om betaalbare huurwoningen en goedkopere CPO projecten te bouwen. De gemeente doet dat ook om meer greep op de ontwikkeling van gebieden te krijgen 
Rob Sips

Rob Sips

In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad, en heeft zich daar namens de PvdA fractie met name bezig gehouden met nieuwbouwplannen, gezondheid, parkeren en verkeer, cultuur en onderwijs.  Daarnaast is hij voorzitter van de raadswerkgroep Implementatie Omgevingswet.  Rob: “Mooi is dat we samen met andere partijen geregeld hebben, dat met de nieuwbouwplannen van Hotel

Meer over Rob Sips