Leefbaarheid

  • Breda streeft naar wijken en dorpen met een divers aanbod aan woningen.
  • Breda steunt bewoners van buurten in initiatieven om de leefbaarheid te versterken. Parkeeroverlast van auto’s van buiten een buurt wordt tegengegaan. Waar dit soort overlast aantoonbaar aanwezig is, voert het gemeentebestuur in overleg met bewoners parkeervergunningen in; zo ruim, dat waterbedeffecten worden voorkomen.
  • Samen met bewoners zorgt Breda dat buurten schoon, heel en veilig zijn.
  • Help buurtbewoners te werken aan leefbaarheid. Bijvoorbeeld met het opzetten van buurtondernemingen.
  • Breda zorgt dat mensen met verward gedrag in hun buurt tijdig hulp krijgen zodat ze veilig en plezierig wonen.