Schuldhulpverlening

Als je met een flinke schuld zit, krijg je hulp.

Dit is ons plan:

We zijn voorstander van gemeentelijke bewindvoerders.
• De afgelopen periode hebben we daar een start mee gemaakt, als deze aanpak succesvol is nemen zij de taak over van marktpartijen.

We helpen mensen met schulden
•  Het vereenvoudigen van regels voorkomt dat kleine foutjes leiden tot (hoge) schulden. Voor sommige inwoners blijft ondersteuning nodig bij het beheren van hun financiën. In onze gemeente is er ondersteuning voor diegenen die dat nodig hebben.

We omarmen vrijwilligersinitiatieven
• Vrijwilligersinitiatieven, waarbij inwoners van onze gemeente mensen in armoede of met schulden ondersteunen, omarmen we.