Door Younes Nahnahi op 14 februari 2020

Armoedenota: Meer Bredanaars kunnen meedoen en schulden worden sneller aangepakt

Het Bredase college heeft deze week het Beleidsplan Armoede en Schulden vastgesteld. In het beleidsplan staan een aantal baanbrekende keuzes, waar de PvdA al jaren aandacht voor vraagt. Zo wordt de inkomensgrens om gebruik te mogen maken van het schoolstartpakket en de Bredapas (inclusief Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur) verhoogd naar 120% van het minimumloon. Dit was voorheen 110% van het minimumloon.

Daarnaast komt er een schuldenafkoopfonds, waarbij de gemeente schulden tot ongeveer €5000 overneemt. Door relatief kleine schulden in een vroeg stadium aan te pakken, voorkomen we dat er uitzichtloze situaties ontstaan en helpen we mensen weer, zodat ze de regie op hun eigen leven kunnen houden. Ook gaat de seniorentoeslag omhoog en gaat de gemeente investeren in eigen gemeentelijke bewindvoerders.

Ook komt er een financieel expertisecentrum, waar iedereen terecht kan met alle vragen over geldzaken. Voor schulden geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Daarom is het streven om bij schuldhulpverleningstrajecten binnen 14 dagen een huisbezoek af te leggen.

Younes Nahnahi (woordvoerder armoede en schulden): ‘’Deze armoedenota zorgt ervoor dat meer Bredanaars mee kunnen doen en dat we schuldenproblemen beter en in een eerder stadium aanpakken.’’

Eén van de belangrijkste uitgangspunten in de armoedenota is: minder kinderen groeien op in armoede. Naast het verruimen van de regelingen rondom het schoolstartpakket, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur, betekent dit ook dat we de bestaande kindregelingen meer onder de aandacht gaan brengen en de toegang makkelijker willen maken. In de begroting 2019 is aangekondigd dat de individuele inkomenstoeslag wordt aangepast en een drempelbedrag wordt ingevoerd. Deze nota geeft daar uitvoering aan. Het is daarbij van groot belang om goed te monitoren wat het effect van deze en andere maatregelen is.

Uit de cijfers blijkt dat we een grote groep mensen die in armoede leven niet bereiken en dat we mensen met schulden pas in een laat stadium in beeld hebben. Hierdoor laat de ondersteuning te lang op zich wachten, waardoor de persoonlijke problemen niet meer te overzien zijn. Dat moet anders. Met de voorgestelde armoedenota wordt daarvoor een mooie aanzet gedaan!

Bij de sessies over het Beleidsplan Armoede en Schulden  zullen wij altijd voor ogen houden dat niemand bewust kiest voor een leven in armoede en vanuit dat perspectief zullen we het college vragen stellen en suggesties meegeven.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi

Waar ben je naar op zoek?