Door Younes Nahnahi op 12 april 2021

Is de TONK te streng?

Naar aanleiding van berichten in de media stelde Younes Nahnahi het college vragen over de werking van de coronacrisismaatregel TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) in de Bredase praktijk.

De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. Mensen verliezen hun baan, ondernemers vechten om hun bedrijf overeind te houden, horeca ondernemers wachten met smart op de opening van hun terrassen en sommige zelfstandigen zien hun opdrachten verdampen. Gelukkig zorgt het vaccinatie-programma en het sneltest-beleid voor meer perspectief waardoor eindelijk licht aan het einde van de tunnel is. Desondanks kunnen helaas nog steeds veel mensen niet in eigen levensonderhoud voorzien zonder een beroep te doen op één van de regelingen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

De tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een van de regelingen die door de gemeente wordt uitgevoerd in het kader van steun- en herstelpakket van het kabinet. Paar dagen geleden lazen we een artikel van NOS-Nieuws met de volgende titel: “ TONK-steun veel minder
aangevraagd dan verwacht, ‘regels zijn te streng’. Wij zijn benieuwd naar de uitvoering van deze regeling in Breda en hebben daarom als PvdA Breda naar aanleiding van bovengenoemde artikel de volgende vragen aan het college:

  1. De TONK regeling is bedoeld als extra hulp voor kwetsbaren die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de coronacrisis. Nu lezen in de media dat de regeling veel meer aangevraagd wordt omdat de regels te streng zou zijn. Heeft het college kennisgenomen van dit bericht? Zo ja, hoe plaatst het college dit artikel binnen de Bredase uitvoering? En roept dit artikel herkenning bij u op?
  2. Hoeveel gerechtigden in Breda weten de weg naar deze regeling te vinden?
  3. Hoe is de informatievoorziening omtrent deze regeling geregeld in Breda?
  4. Heeft het college alles aan gedaan om de mensen die in aanmerking zouden kunnen komen voor deze regeling te bereiken?
  5. Herkent het college de bewering dat de regeling te streng zou zijn? En ziet het college iets in de oproep van VNG om het beleid ruimhartig toe te passen?
Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi