Door Younes Nahnahi op 3 december 2018

PvdA vraagt aandacht voor gevaarlijke oversteek De Fontein

Sinds 2017 is Basisschool De Fontein aan de Hendrik Berlagestraat/ Thomas Vincidorstraat gevestigd, nadat ze een oude pand aan de Calandstraat hebben verlaten. Een gloednieuw gebouw dat van alle comfort is voorzien. Een moderne basisschool midden in een impulswijk waar iedereen super blij mee is!

De school is gesitueerd tussen de hoek Thomas Vincidorstraat en de grote (bus)weg/straat aan Hendrik Berlagestraat. Dit stukje Geeren-Zuid staat bekend als een kinderrijke buurt, waar veel accommodaties zoals buurthuis ONS, Gymzaal Noordelicht, Dunya, Leger des Heils en wijkpark Hoge Vucht dichtbij elkaar liggen.

Naast de primaire taak van de basisschool de Fontein, namelijk lesgeven aan leerlingen, vinden vanuit de school verschillende activiteiten plaats waarbij de kinderen continu de weg moeten oversteken om naar andere (bovengenoemde) locaties te gaan. Dit betekent dat ze dagelijks meerdere keren de Hendrik Berlagestraat moeten oversteken.

Deze straat is een drukke straat met veel verkeer. De auto’s rijden hier vaak hard. Door de vormgeving van de straat en het kruispunt is de oversteek niet overzichtelijk, kinderen kunnen moeilijk inschatten hoe hard een auto rijdt. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op. Laatst was een kindje bijna overgereden door een automobilist die roekeloos door de staat reed. In andere situaties wordt vaak gewerkt met Streetprint/draadbeeld om de verkeersveiligheid rondom een school te bevorderen.

Namens de PvdA fractie vraagt burgerraadslid Younes Nahnahi de aandacht van het college van B&W voor de gevaarlijke, niet-kindvriendelijke oversteek bij de kruising Hendrik Berlagestraat/ Evert waterspoorstraat middels de onderstaande vragen:

  1. Bent u bekend met de beschreven gevaarlijke niet-kindvriendelijke oversteek?
  2. Hoe duidt u de verkeerssituatie ter plaatse, waarbij onze aandacht vooral uitgaat naar de meest kwetsbare groep, namelijk kinderen?
  3. Kunt u de verkeerssituatie verbeteren?
  4. Welke van de bovengenoemde maatregelen, zoals streetprint, draadbeeld, digitale bebording acht u kansrijk? Welke effecten verwacht u?
  5. Ziet u mogelijkheden om tot uitvoering van de genoemde maatregelen te komen? Zo nee, waarom niet?
  6. Ziet u zelf nog andere mogelijke maatregelen om de verkeerssituatie ter plekke kindvriendelijker te maken?

Op 7 januari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi