Door Rob Sips op 9 februari 2022

Fietsen, goed voorbeeld doet volgen!

Onder het mom ‘beter goed gekopieerd, dan niets gedaan’ stelde Rob Sips samen met een D66- collega vragen aan het college over een initiatiefvoorstel in Eindhoven om het fietsgebruik te bevorderen.

De Bredase PvdA en D66 willen de weg vrij maken om het fietsgebruik in onze gemeente te verhogen. In de vorig jaar vastgestelde mobiliteitsvisie wordt gesproken over de grote potentie voor de fiets in Breda. De fiets moet voor korte verplaatsingen een aantrekkelijker alternatief worden. Daarbij is het belangrijk dat meer mensen in Breda worden verleid om vaker de fiets te pakken. In de brochure fietsfeiten van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid lezen we dat aandeel fiets in bijvoorbeeld Leiden, Zwolle, Groningen veel hoger ligt dan Breda.

Om Breda leefbaar te houden is het belangrijk dat ook in Breda de fiets een prominentere rol gaat spelen.

In Eindhoven hebben onze partijen een initiatiefvoorstel (mede)ingediend met de volgende doelstellingen voor het college:

  1. De stad in de top 10 van beste fietssteden van Nederland;
  2. Een grotere aandeel van de fiets in de modal split van ritten onder de 7,5 km met als doel 50% in 2030;
  3. In 2030 zijn er per 100.000 fietsbeweging 50% minder verkeersongelukken met fietsers ten opzichte van 2022;
  4. Sturen op indicatoren tevredenheid over inrichting en onderhoud, geasfalteerd fietsen, fietsvriendelijkheid en vrijliggende fietspaden;
  5. Zorgen dat iedereen die dat wil een fiets heeft in 2025.

Bij deze doelstellingen worden concrete acties geformuleerd en er wordt voorgesteld het fietsbeleid te monitoren en periodiek te evalueren. Naar aanleiding van dit mooie initiatief uit Eindhoven hebben de Bredase PvdA en D66 de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe beoordeelt u de voorstellen en doelstellingen zoals opgenomen in het Eindhovense initiatiefvoorstel ten opzichte van onze situatie? Aan welke van de genoemde doelstellingen geven wij in Breda vorm? Kunt u aangeven hoe en in welke mate?
  2. Hoe kansrijk ziet u het om de doelstellingen en acties uit het initiatiefvoorstel te kopiëren naar de Bredase situatie? Kunt u daarbij kort aangeven hoe de doelstellingen uit het initiatiefvoorstel aansluiten bij onze ambities voor de fiets zoals geformuleerd in de Bredase mobiliteitsvisie?
  3. Bij de behandeling van de Mobiliteitsvisie is de motie Actieplan fiets aangenomen. In deze motie werd u onder andere gevraagd om een actieplan fiets op te stellen en deze in 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen. Kunt u concreet aangeven wanneer u dit actieplan naar de gemeenteraad toestuurt? Welke inhoud geeft u dit actieplan? Kunt u bevestigen dat hierin een lijst met specifieke fietsprojecten en acties ter stimulering van het fietsgebruik zullen worden opgenomen?

Op 1o maart zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips