Door Rob Sips op 9 februari 2018

De fiets in de stroomversnelling

Gisteravond is de door de PvdA Breda, samen met GroenLinks, PvdA, Breda 97 en TROTS/Opa, ingediende motie ‘Actieplan fietswegen’ unaniem aangenomen in de raad van Breda!

De motie werd door Rob Sips tijdens de behandeling van de maatregelen rond de zuidelijke rondweg ingediend. Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de autowegen en dat is nodig om Breda bereikbaar te houden. Er is nu een actieplan nodig omdat investeringen in de fietsinfrastuctuur achterblijft. De motie vraagt om snel te investeren in fiets infrastructuur. Door de motie is het college aan zet om te komen met concrete voorstellen om ‘de schaalsprong fiets’ mogelijk te maken en de financiële consequenties op te nemen in de begroting voor 2019.

De PvdA ziet uit naar mooie plannen voor snelfietsroutes, ontbrekende schakels, betere stallingen, het promoten voor de fiets en nieuwe fietspaden!

Rob Sips

Rob Sips

In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad, en heeft zich daar namens de PvdA fractie met name bezig gehouden met nieuwbouwplannen, gezondheid, parkeren en verkeer, cultuur en onderwijs.  Daarnaast is hij voorzitter van de raadswerkgroep Implementatie Omgevingswet.  Rob: “Mooi is dat we samen met andere partijen geregeld hebben, dat met de nieuwbouwplannen van Hotel

Meer over Rob Sips