Door Rob Sips op 6 juli 2020

Verkeersveiligheid fietspaden

Uit een recent onderzoek door een verzekeraar is gebleken dat op basis van CBS-cijfers dat 65-plussers niet alleen sneller zijn gaan fietsen, maar ook meer kilometers zijn gaan afleggen. Deze groei in snelheid en afstand houdt verband met de populariteit van e-bikes onder ouderen is de conclusie van deze verzekeraar.

Met de toename van het aantal e-bikes, neemt ook de kans op ongevallen toe met mogelijke kans op ernstig letsel. Onlangs heeft de ANWB gepleit voor meer veilige fietspaden vanwege een enorme toename van fietsers en de variatie in snelheden. Deze bevindingen worden ook onderschreven in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 van het Ministerie van Waterstaat en Infrastructuur.

Daarom stelde Rob Sips, samen met zijn collega’s van de VVD en D66 fractie de volgende vragen aan het College:
1. Herkent u het beeld van een toename van fietsverkeer en in het bijzonder van e-bikes binnen onze gemeente?
2. Bent u het met ons eens dat door een toename van fietsverkeer met wisselende snelheden de verkeersdruk op fietspaden kan leiden tot meer ongevallen?
3. Zijn er binnen onze gemeente fietspaden aangemerkt met mogelijke risico’s ten aanzien van de verkeersveiligheid?
4. Bent u bekend met de subsidieregeling van het Rijk en zijn er al plannen hiertoe om deze middelen aan te wenden voor de verkeersveiligheid en in het bijzonder voor fietspaden?
5. Kunt u aangeven in hoeverre de verkeersveiligheid wordt geborgd in de aanleg van nieuwe (snelfiets-)paden?

Op 14 juli zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips