Door Miriam Haagh op 17 februari 2018

Zeker zijn van goede zorg

Zo’n 13.000 ouderen en mensen met een beperking ontvangen – vanuit de gemeente Breda – zorg en ondersteuning aan huis.  Veel gaat er goed met fantastische medewerkers in de zorg, bevlogen wijkteams en goede samenwerking met vrijwilligers. Maar er is door het rijk zoveel bezuinigd dat het zorgbudget van de gemeente is te klein om alle vragen aan te kunnen, zo bleek vandaag ook weer uit dit artikel in BN/De Stem.

Er moet de komende jaren dus geld bij om iedereen thuis de zorg te bieden die nodig is en om mantelzorgers te ondersteunen. Te veel mantelzorgers geven aan het thuis niet meer aan te kunnen, dat willen we niet. Daarom willen wij investeren in de mensen die het nodig hebben, investeren in de zorg. Daar waar andere partijen ervoor kiezen om de files op de weg op te lossen, kiezen wij ervoor om geen files in de zorg te krijgen. Investeren in mensen die het nodig hebben dus.

Daarom investeren we in de mensen die het nodig hebben. Daarom wil de PvdA in Breda:

  • Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt een vast aanspreekpunt. Dat geeft houvast.
  • Niet te veel regels en bureaucratie voor de mensen die in de zorg werken. We geven ruimte aan de hulpverleners!
  • Zelfstandig thuis wonen moet veilig en comfortabel zijn.
  • Mantelzorgers moeten altijd kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente.

Miriam Haagh (lijsttrekker PvdA Breda en wethouder Zorg & Welzijn): “De afgelopen jaren heb ik me als wethouder keihard ingezet voor goede persoonlijke zorg voor iedere Bredanaar die zorg nodig heeft. Door vergrijzing wordt de groep ouderen die thuis wonen en zorg nodig hebben steeds groter. Ook blijven veel mensen langer thuis wonen. Om alle mensen de zorg te bieden die nodig is, moet er meer geld bij. Meer geld voor de zorg in Breda is noodzakelijk om goede zorg in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij willen geen ‘Nee’ verkopen aan mensen die zorg nodig hebben. Wij willen geen wachtlijsten. Iedereen die zorg nodig heeft, verdient de best mogelijke zorg!”

Miriam Haagh

Miriam Haagh

“Met veel plezier en energie werkte ik dagelijks als wethouder in onze wijken en dorpen aan een nog sterker Breda. Ik vond het een enorme eer om namens de PvdA wethouder te zijn in de stad waar ik zo van hou. Want dat is Breda voor mij. De stad waarin ik na mijn studie, met

Meer over Miriam Haagh