Door Erwin Hoek op 8 februari 2022

Helpt Breda mee aan de droom van Eline en Krijn?

Breda brengt het samen betekent dat iedereen mee moet kunnen doen. Vooral dat onze kinderen het normaal vinden, dat bij een gezond leven bewegen en sporten een belangrijk onderdeel is. Het maakt daarbij niet uit of je gezond bent, of een beperking hebt, in welke vorm dan ook. Breda zet grote stappen om de stad nog sportiever te maken en sportlocaties beter toegankelijk zodat echt samen spelen mogelijk is. Zoals beschreven in bijvoorbeeld onze sportvisie ‘Team Breda’, het
preventieakkoord en in de vervolgagenda toegankelijkheid.

Fietsen, en zeker wielrennen is populair in West-Brabant, maar zeker in Breda. De Vuelta sluit daarom ook naadloos aan bij onze slogan: ‘Breda brengt het samen’. Naast dit fantastische evenement komt er een extra beleving door het activatieprogramma in de aanloop hier naartoe. De breedte in, de wijken en dorpen in.

Onlangs stond er een artikel in BN de Stem waarin de verslaggever schrijft over de droom van Eline van 7 en haar vriendje Krijn. Zij dromen van een pumptrack in Breda. Eline’s ambitie is de nieuwe Laura Smulders te worden. Wat een fantastische droom en ambitie,  vindt de PvdA. Met hun ouders zijn Eline en Krijn een petitie gestart om ook in Breda een pumptrack te realiseren.

Daarom stelde raadslid en kandidaat Erwin Hoek de volgende vragen aan het College:
1. Bent u bekend met dit artikel en met de petitie van Eline en Krijn? Zo ja, wat maakt dat bij u los?
2. Is het college het met de PvdA eens dat dit soort dromen geen bedrog hoeven zijn en een dergelijk initiatief lovenswaardig is?
3. Bent u al in overleg geweest met Eline en Krijn en wat vindt u van het idee om ze hun dromen zelf te laten delen met de raad zoals afgesproken in de kindertrendrede om meer kinderen bij de politiek te betrekken? Bent u bereid hen uit te nodigen?
4. Bent u bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om zo’n pumptrack in Breda aan te leggen en wat zouden de eventuele kosten zijn voor het realiseren van zo’n pumptrack?
5. Ziet het college kansen (en zo ja welke) om hierin van betekenis te zijn voor, tijdens en na de Vuelta met aandacht voor inclusie zodat kinderen echt samen kunnen sporten (naast fietsen bijvoorbeeld steppen of WCMX-en)?
6. Wat is de visie van college bij dit soort bewonersinitiatieven richting de toekomst? Bent u het met ons eens dat het een onderdeel zou kunnen zijn van toekomstige gebiedsvisies in combinatie met bijvoorbeeld cultuur en vitaliteit etc. (vergelijk bijvoorbeeld met ‘Dit is Pret’, èèn van de prijsvragen voor de kunsthal)?

Op 23 februari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Erwin Hoek

Erwin Hoek

Erwin is de verpersoonlijking van de wil om naast en met de mensen in buurten en wijken op te komen voor bestaanszekerheid en leefbaarheid. Veel mensen kennen Erwin al want hij loopt al jaren rond en laat zich in allerlei gremia zien van gemeenteraad, buurtplatform, armoedeambassadeur tot thematafel. Hij is zeer actief bij veel maatschappelijke

Meer over Erwin Hoek