Door Henk van der Velde op 16 maart 2018

Werk aan de Wijk blijft behouden!

Dankzij een met grote meerderheid aangenomen motie van de PvdA Breda (mede ingediend door fractie Elbertse/Groeneweg, GroenLinks, SP en Breda ’97) gaat de door wethouder de Bie (D66) voorgestelde opheffing van Stichting Werk aan de Wijk per 1 januari 2019 niet door!

Volgens de PvdA speelt Werk aan de Wijk een belangrijke rol een belangrijke rol voor veel mensen in Breda, zowel waar het gaat om de mogelijkheid weer te kunnen participeren (of “mee te doen, erbij te horen”) , als bovendien om een klus te laten doen die je anders niet voor elkaar krijgt. Verder heeft het concept “werk aan de wijk” een positieve invloed op de leefbaarheid en sociale samenhang in een wijk.

Aan de partners van de thematafels ‘Zorg voor elkaar’ en ‘Aan de slag’ is gevraagd een voorstel te doen voor een alternatief, maar omdat dit er nog niet is, vond de PvdA de opheffing per 1 januari 2019 té voorbarig. Om tot goede samenwerking te komen tussen de partners aan de thematafels met als doel Werk aan de Wijk te continueren en ervoor te zorgen dat subsidiering van deze activiteiten via de thematafels de uiteindelijk aangewezen weg is, kan eventuele opheffing van de stichting Werk aan de Wijk pas aan de orde kan komen nadát er een goed alternatief vanuit de thematafels is aangedragen.

Daarom dienden we gisteravond tijdens de behandeling van het voorstel van de wethouder in de debatraad een motie in, waarin we het college opriepen:

  1. Het besluit tot opheffing van stichting Werk aan de Wijk per 1-1-2019 en alle activiteiten die leiden tot zo’n besluit op te schorten, totdat op basis van de in BredaDoet gekozen aanpak via de thematafels, met deelname van de stichting Werk aan de Wijk, een adequaat voorstel voor herpositionering van Werk aan de Wijk tot stand is gekomen;
  2. Het zittend bestuur op te dragen op zo kort mogelijke termijn de statuten te (doen) wijzigen, zodanig dat een nieuw aan te stellen bestuur van buiten de gemeentelijke organisatie voortvarend aan de slag kan om samen met alle belanghebbenden en maatschappelijke partners te komen tot een passend aanbod voor de doelgroepen van de Werk aan de Wijk organisatie;
  3. Met het nieuw te noemen bestuur en andere deelnemers aan de thematafels een tijdstraject af te spreken om te komen tot een uitvoeringsplan voor 2019;
  4. Het verzoek aan de partners om met een voorstel te komen uit te breiden met: ‘zorg dragen voor continuïteit van activiteiten als bijvoorbeeld de klussendienst zoals nu uitgevoerd door Werk aan de Wijk om inwoners van Breda die op dit vlak ondersteuning nodig hebben te kunnen helpen en zo ertoe bijdragen om de leefbaarheid van Bredase wijken te vergroten’.

PvdA Breda fractievoorzitter Henk van der Velde: “Dit is het beste van beide werelden, aan de ene kant blijft het goede aanbod voor de doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt en het zorgt ervoor dat de stichting een goede positie krijgt aan de thematafel.”