1 oktober 2021

Arjen van Drunen: wethouder Gezondheid – Wijkaanpak – Leren

Binnen de PvdA Baronie van Breda zijn we enorm trots op onze nieuwe wethouder. De jongste ooit in de geschiedenis van Breda! Vandaag spraken we hem over zijn plannen voor de komende maanden, maar we vroegen hem natuurlijk ook naar zijn ambities voor de komende jaren.

Dag Arjen, leuk dat we je spreken! Allereerst natuurlijk proficiat met je nieuwe functie. Kun je ons meenemen in je werkzaamheden de komende maanden?
Natuurlijk ga ik me bezig houden met de portefeuille die Miriam deed, namelijk Gezondheid, Wijkaanpak en Leren. Daarin heeft Miriam de afgelopen jaren goed werk geleverd en is het aan mij om dat verder uit te bouwen en sommige zaken nog een extra impuls te geven.

Dat klinkt mooi Arjen, waar ga je op inzetten?
Dat zijn de volgende drie punten:
1. Actieplan Verbeter Breda
2. Gezondheid en de Wmo
3. Breda senior

Laten we alle drie de items even wat uitgebreider bespreken. Allereerst het Verbeter Breda. Wat houdt dat in en hoe gaat het voor een beter Breda zorgen?
Het actieplan Verbeter Breda is een belangrijk onderwerp de komende jaren. Hier heeft de PvdA fractie zich enorm hard voor gemaakt. Als gemeente willen we samen met inwoners, maatschappelijke instellingen (zoals de corporaties, politie en het jongerenwerk) en het Rijk echt investeren in een langjarige wijkaanpak.

Concreet betekent dit voor Breda dat we kansen gaan benutten om wijken die extra aandacht verdienen, deze aandacht te geven. Dan heb je het bijvoorbeeld over de Hoge Vucht. Ook zijn er wijken die op zich goed voor staan, maar waarbij we moeten zorgen dat dat zo blijft. Dan heb je het bijvoorbeeld over de Haagse Beemden. Want als je nu al gaat kijken, dan zie je dat de levensverwachting in Breda op wijkniveau enorm verschilt. In de ene wijk worden mensen soms wel jaren ouder dan in de andere wijk.

Hoe kun je dat verklaren? Heeft dat dan ook te maken met je tweede speerpunt dat je net benoemde?
Absoluut! Je ziet dat in die wijken die we net aanhaalden niet alleen de levensverwachting, maar ook de gezonde levensjaren achterblijven. Ik denk dat we daarin als gemeente veel beter kunnen faciliteren in het aanzetten tot een gezonde leefstijl en leefomgeving.

Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het project “Geen rommel in je trommel.” Dit project is opgezet door Miriam Haagh en leert kinderen het belang van een gezonde ‘’snack’’ in de broodtrommel.

Tot slot zou ik het mooi vinden om ook in de wijk mensen nog meer aan te zetten tot ontmoeten en bewegen. Dan kun je als gemeente aan zowel de leefbaarheid van de wijk en gezondheid werken. Een duidelijke win-win situatie dus!

Dat is mooi! Zie je zulke win-win kansen ook voor je in het project Breda senior?
Uiteraard! In dit project gaan we met ouderen aan de slag om ze op een zo fijn mogelijke manier oud te laten worden. Dit kan soms betekenen dat je dan gaat kijken naar hoe je bijvoorbeeld met fysiotherapie het gebruik van hulpmiddelen als een rollator kunt voorkomen. Daarmee verbeter je de kwaliteit van leven voor senioren enorm en ook voor de gemeente is voorkomen beter dan genezen.

Raakt dat dan ook volgens jou op deze manier aan gezondheid, prettig wonen en een leefbare wijk?
Jazeker! Ik zie gezondheid ook echt als iets wat een gevolg is van de manier waarop we met elkaar samenleven. Ik denk dat we ook hierin de groeiende kloof in de samenleving zien. Daarin denk ik dat we als gemeente er echt voor de inwoners moeten zijn om deze ontwikkelingen om te draaien en ervoor te zorgen dat we er als stad, samen beter op worden.

Super Arjen, dat klinkt voor ons als een mooie dosis solidariteit! We wensen je heel veel succes met het uitvoeren van deze mooie plannen en binnen je nieuwe functie als wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren.