Door Younes Nahnahi op 7 februari 2022

Vragen over veiligheid Stationskwartier

Op de voorpagina van BNdeStem van vanmorgen lazen we , dat de overlast van junks en dealers in park Valkenberg en rondom het Stationskwartier in Breda de spuigaten uit loopt volgens een groep ondernemers en bewoners in de omgeving. De gemeente zegt juist geen toename te zien. Dit vindt onze fractie opmerkelijk.

Soortgelijke signalen over gebrek aan veiligheid en intimidatie zijn de PvdA ook de afgelopen weken ter ore gekomen via bezorgde inwoners, tijdens onze
bezoeken in verschillende Bredase wijken. De wijkraad Stationskwartier spreekt namens de bewoners en geeft aan zich gehoord noch serieus genomen te voelen door de gemeente. De ondernemers voelen zich machteloos en denken erover zelf maatregelen te gaan nemen om de veiligheidssituatie te verbeteren.

De PvdA Breda maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en daarom stelde raadslid Younes Nahnahi de volgende vragen aan het college:
1) Heeft het college kennisgenomen van het bovenstaand artikel? Zo ja, deelt het college onze zorgen over de onveiligheid bij het Stationskwartier en in het
Valkenbergpark?
2) Kan het college aangeven wat het aantal meldingen per maand in het afgelopen jaar vanuit dit gebied is?
3) Zou het college bereid zijn om zo snel mogelijk een aantal maatregelen te nemen, zoals tijdelijke extra inzet door Toezicht en handhaving en het plaatsen van
camera’s?
4) Wij lezen ook dat junks steeds brutaler worden en zelfs buiten Breda komen. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
5) Weet het college hoe het zit met de meldingsbereidheid in dit gebied en hoe dat misschien te verbeteren is, in combinatie met het optimaliseren van de
functionaliteit van de BuitenBeter app?

Op 17 maart zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi