Team PvdA Breda compleet

Door Fractie op 8 juni 2018

Op donderdagavond 7 juni werd het bestuursakkoord Lef en Liefde van de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA besproken en is ‘onze’ wethouder Miriam Haagh geïnstalleerd. Erwin Hoek volgt Miriam op in de gemeenteraad van Breda en we verwelkomen Younes Nahnahi als burgerraadslid voor de PvdA Breda. Daarmee is het team PvdA Breda compleet.

Nadat het bestuursakkoord Lef en Liefde met een ruime meerderheid was aangenomen door de gemeenteraad kreeg Arjen de gelegenheid de aanvullingen op het Team PvdA Breda voor te stellen. Namens de PvdA Breda werden Miriam, Erwin en Younes voorgesteld:

Younes Nahnahi is ons nieuwe burgerraadslid. Hij is 42 jaar oud en vader van vier kinderen. Zijn wieg stond zo’n 3.000 kilometer van Breda en hij kwam naar Breda vanwege zijn grote liefde! De fractie heeft Younes leren kennen als welbespraakt, bedachtzaam en onverstoorbaar. En misschien nog wel belangrijker iemand ie al jaren bewijst dat je niet de mond vol moet hebben van verbinding, maar dat je het gewoon moet doen!

Erwin Hoek is ons nieuwe raadslid. Erwin is de verpersoonlijking van de wil om naast en met de mensen in buurten en wijken op te komen voor bestaanszekerheid en leefbaarheid. Veel mensen kennen Erwin al want hij loopt al jaren rond en laat zich in allerlei gremia zien van gemeenteraad, buurtplatform, armoedeambassadeur tot thematafel. Hij is zeer actief bij veel maatschappelijke organisaties en al die organisaties hebben één ding gemeen: ze komen op voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Erwin, is dan ook echt iemand die altijd het perspectief van de onderkant van de samenleving naar voren zal brengen.

Miriam Haagh is alweer 12 jaar actief in de Bredase politiek, maar nog lang niet klaar met haar klus om het sociaal domein de komende jaren verder vorm te geven. ‘Zij doet dat met een diep gevoelde overtuiging dat niemand buiten de boot mag vallen. Daarbij weet zij uit persoonlijke ervaring dat er weleens dingen in je omgeving of met je naasten kunnen gebeuren, waardoor ondersteuning heel hard nodig is. De PvdA-fractie staat met veel trots achter deze doorzetter met een enorme inhoudelijke bagage en een duidelijk sociaal gezicht!’ aldus Arjen. Miriam krijgt in het nieuwe college de portefeuille leren (voortgezet en hoger onderwijs), wijkaanpak en gezondheid (WMO).

De fractie van de PvdA Breda bestaat na 7 juni uit burgerraadsleden: Suzan Cornellissen en Younes Nahnahi en raadsleden: Arjen van Drunen (fractievoorzitter), Rob Sips, Inés den Ouden, Erwin Hoek.

Fractie

Fractie

De Gemeenteraadsfractie van de PvdA telt sinds maart 2018 vier leden. Zij zijn het gezicht van de PvdA naar buiten toe, naar de mensen in de wijken en buurten, naar de rest van de politiek en naar alle maatschappelijke organisaties in de stad. Er zijn twee burgerraadsleden, ter ondersteuning van de fractie. De fractie vergadert iedere

Meer over Fractie