Door Henk van der Velde op 22 januari 2018

Maak werken naast de bijstand mogelijk!

De PvdA fractie dringt er al lang op aan om werken naast de bijstand mogelijk te maken. Zo kunnen mensen hun slechte financiële situatie wat verbeteren. En het geeft de mogelijkheid om werkervaring op te doen en zo de kans op het vinden van een baan te vergroten. Dat is voor iedereen beter.

Het bestuursakkoord Focus op Vooruitgang vermeldt bovendien:
– We kijken met grote belangstelling naar de uitkomsten van experimenten waarin ‘vrijer’ wordt omgegaan met de regels rond de bijstand. We willen mensen met eenbijstandsuitkering niet op de bank vast zetten, maar juist activeren. Initiatieven om dit voor elkaar te krijgen steunen we. –

In het programma WNL op zondag werd met staatssecretaris van der Ark onder andere gesproken over de mogelijkheid die Amsterdam biedt, om naast de bijstand met een bijbaantje maximaal €200 per maand bij te verdienen. De staatssecretaris keurt dit beleid goed. ‘Dat doet de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen, dus dat juich ik alleen maar toe’, zei ze.

Fractievoorzitter Henk van der Velde stelde in verband hiermee namens de PvdA fractie de volgende vragen aan het college:
1. Is het college op de hoogte van de bijverdien-mogelijkheid in Amsterdam?
2. Op welke wijze is in Amsterdam deze mogelijkheid om bij te verdienen geregeld? Is dit opgenomen in een verordening of is dit een informele praktijk?
3. Is het college op de hoogte van het bovengenoemde standpunt van de staatssecretaris en is  het college het met ons eens dat dit een buitengewoon positief geluid is?
4. Is het college bereid om ook in Breda de mogelijkheid tot bijverdienen naast de bijstand te introduceren op de manier zoals dat in Amsterdam geregeld is?

Op 23 februari ontvingen we antwoord van het college, waaruit blijkt dat het college werken naast de bijstand wel degelijk mogelijk maakt, maar dat het experiment van de gemeente Amsterdam verschilt in nuance van de aanpak van de gemeente Breda. In de gemeente Breda is de focus vooral gericht op een volledige bijstandsonafhankelijkheid in plaats van gedeeltelijke bijstandsonafhankelijkheid door middel van inkomsten uit deeltijd werk onder de norm van de bijstand.