Juzt: de zorg aan onze kinderen staat voorop!

Door Suzan Cornelissen op 23 oktober 2019

Dinsdagavond 22 oktober vergaderde de Gemeenteraad over de toekomst van Juzt. Onze woordvoerder Jeugdzorg, Suzan Cornellissen, zei het volgende in haar bijdrage tijdens de vergadering:

“De PvdA  betreurt de situatie die is ontstaan m.b.t. het voortbestaan van Juzt enorm. We hebben kennis genomen van de brieven die zijn geschreven, ook door de kinderen zelf en de gesprekken die zijn gevoerd met de medewerkers en van de vele krantenartikelen over Juzt, maar ook over de jeugdzorg in het algemeen en andere jeugdzorg instellingen in andere regio’s die ook laten zien dat de situatie waar Juzt in verkeerd niet op zichzelf staat.

De onzekerheid waar kinderen, ouders en medewerkers betrokken bij Juzt in hebben gezeten de afgelopen maanden is uitermate vervelend. Als ouder snap ik de boosheid en frustratie die er is ontstaan absoluut als het gaat om de zorg voor je kind. Wat deze kinderen, ouders en medewerkers nu nodig hebben is rust en duidelijkheid over de toekomst.

Het voorstel wat nu voorligt namelijk herstructurering geeft de mogelijkheid deze zorgcontinuïteit te bieden. Dit is voor de PvdA nu het voornaamste punt. We vragen het college dan ook dit voorop te stellen. Het gaat er om dat deze jongeren de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben in een vertrouwde en veilige omgeving.

Naast de zorgcontinuïteit die voorop moet komen te staan in de herstructurering is het ook van belang te kijken naar het zorgaanbod/landschap voor de toekomst. Juzt opereerde als monopolist in onze regio, dat is een verre van ideale situatie. Laten we deze weeffout herstellen en met meerdere partijen voor gespecialiseerde jeugdzorg in de toekomst samen gaan werken. Herstructurering geeft de gemeente daarnaast de gelegenheid om meer te sturen. De problemen met Juzt én het feit dat de eerdere financiële impuls middels een lening, niet tot verbetering heeft geleid, laat zien dat dit nodig is.

De partijen waar de gemeente mee zal gaan samenwerken in de herstructurering hebben een raad van toezicht nodig met mensen met kennis van de jeugdzorg en de uitdagingen die de sector nu kent. We hebben bestuurders nodig met een warm hart voor kinderen, die tegelijkertijd hun hoofd koel kunnen houden en deze herstructurering in goede banen weten te leiden.

Ook als raad vinden we het belangrijk een vinger aan de pols te houden en daarom dienen we de motie:  “Zorgcontinuïteit aan onze kinderen staat voorop!” in. Waarin we het college opdragen, zorg continuïteit voorop te stellen, kinderen, ouders en werknemers zo goed mogelijk te mee te nemen bij de vervolgstappen en de raad maandelijks op de hoogte te houden en in het eerste kwartaal van 2020 een voortgangsdebat te plannen. ”

De motie werd unaniem aangenomen én er werd besloten een noodlening  van 7 miljoen euro te verstrekken aan Juzt. Met dat geld kan een faillissement op de korte termijn wordt voorkomen. Ondertussen zal worden gewerkt aan het herstructureren van de jeugdzorg van Juzt, waarbij de zorg voor de kinderen voorop moet staan.

 

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen