Door Erwin Hoek op 4 oktober 2021

Priklocatie gesloten. Wat nu?

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Het gaat goed met het vaccineren en testen in Breda. En nog steeds laten mensen zich alsnog vaccineren. Dat gekeken wordt naar het afschalen is op zich logisch. Maar wat wij onlogisch vinden, is dat Bredanaars sinds afgelopen maandag naar een locatie moeten reizen in Bosschenhoofd. In Breda blijft er geen priklocatie, ook niet mobiel, beschikbaar. Voor wie geen auto
heeft, kan dit een enorme barrière zijn om zich te laten vaccineren. Dat vinden wij niet wenselijk. Zeker niet gezien de cijfers, nog geen 75% van onze Bredanaars is volledig ingeënt, en onder jongvolwassenen is het zelfs nog geen 60%. Velen hebben wellicht een herstelbewijs waardoor volledig inenten nog niet nodig is maar wel wordt in de nabije toekomst.

Wij hebben voor het college de volgende vragen:

  1. Was u op de hoogte van de sluiting van de test- en vaccinatie locatie Breepark?
  2. Waarom heeft de GGD besloten om de locatie in Breda te sluiten?
  3. Kunt u uitleggen waarom er in een grote stad als Breda (via een wel of niet mobiele priklocatie) inwoners zich niet meer kunnen laten vaccineren waardoor inwoners zo voor hoge kosten en lange reistijd komen te staan als ze naar BredaAirport moeten reizen?
  4. Bent u bereid zich in te spannen om ervoor te zorgen dat alle Bredase inwoners die dat willen gewoon in Breda (soms door omstandigheden niet eerder konden) hun eerste vaccinatie en/of tweede vaccinatie kunnen krijgen waardoor de vaccinatiegraad stijgt?
  5. Wat acht u nodig om dit voor elkaar te krijgen, juist in de wijken, maar ook
    studenten en jong-werkenden die hierop achterblijven?

Op 1 november zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Erwin Hoek

Erwin Hoek

Erwin is de verpersoonlijking van de wil om naast en met de mensen in buurten en wijken op te komen voor bestaanszekerheid en leefbaarheid. Veel mensen kennen Erwin al want hij loopt al jaren rond en laat zich in allerlei gremia zien van gemeenteraad, buurtplatform, armoedeambassadeur tot thematafel. Hij is zeer actief bij veel maatschappelijke

Meer over Erwin Hoek