Klimaat en energie
Verkiezingsprogramma

Klimaat en energie

Breda is een mooie gemeente. We willen dat dit zo blijft voor onze kinderen.

Klimaat en Energie

Maar het klimaat verandert: er is vaker droogte, hitte of overvloedige regenval. Er zijn grenzen aan de huidige manier  van leven en onze aarde gebruiken. Dat maakt de toekomst onzeker. Het oplossen van het klimaatprobleem kost geld en is niet makkelijk. Het is belangrijk dat wij daar in Breda wat aan gaan doen. Wij willen bovendien dat wat we doen ook echt helpt. 

Het oplossen van het klimaatprobleem moet vooral eerlijk gebeuren. Onze inwoners moeten zeker zijn van betaalbare energie. Verduurzaming van onze gemeente mag niet leiden tot energiearmoede. Mensen die niet veel te besteden hebben, moeten ook financieel voordeel hebben van klimaatmaatregelen. Wij willen een duurzame, eerlijke en fatsoenlijke toekomst voor iedereen in onze stad.

Meer groen in de straat is prettig en beperkt de schadelijke gevolgen van hitte, droogte en overvloedige regenval. Wij willen naar een groen Breda dat in 2044 energieneutraal is. 

Dit is ons plan:

Verduurzaming moet rechtvaardig gebeuren

Dit kan doordat huurders netto profiteren van verduurzamingsmaatregelen. De gemeente maakt afspraken met woningbouwcorporaties om ervoor te zorgen dat sociale huurders voordeel hebben van de energietransitie. Bij het afkoppelen van gas stellen we als voorwaarde dat dit niet mag leiden tot energiearmoede. De gemeente onderzoekt dit voordat wijken of dorpen van het gas afgaan.

Bewoners hebben altijd inspraak bij projecten die in hun wijk of dorp plaatsvinden

Een andere energie- of warmtebron is een grote verandering. Dit gebeurt in goed overleg met onze inwoners.

De gemeente beoordeelt alle initiatieven op hun echte winst voor het milieu

Soms zijn alternatieve energievoorzieningen minder duurzaam dan gas. Bijvoorbeeld het gebruik van hout waarbij kappen, transport, opslag en bewerken van bomen uiteindelijk het milieu meer kost dan oplevert. Wij willen echte duurzame oplossingen.

In onze wijken en dorpen zetten we in op groen in plaats van steen

Dat doen we in de openbare ruimte en we vragen mensen om tegels uit hun tuin te halen. Breda heeft zich aangesloten bij het initiatief Steenbreek en daar gaan we mee door. Ook komen meer planten en bomen in straten en op pleinen. Datzelfde geldt voor bedrijventerreinen. Daar zetten we in op het aanleggen van ‘tiny forests’ om de versteende omgeving te doorbreken.

‘Tiny forests’ leggen we op meer plekken in de gemeente aan

Op die manier zorgen we ervoor dat meer verschillende soorten planten en dieren een plek krijgen in onze gemeente

Groen voor rood

Voor groen dat door bebouwing verdwijnt moet een gelijkwaardig of kwalitatief beter stuk groen terugkomen, desnoods op of aan de gebouwen zelf. Dit kan ook in de vorm van (grootschalige) dak- of muurtuinen

Ondernemen in Breda is duurzaam ondernemen

Bij de bouw van nieuwe bedrijventerreinen verplichten we bedrijven zonnepanelen op hun dak te leggen en andere maatregelen te nemen die goed zijn voor het milieu.

We benutten lokaal opgewekte energie voor lokale energiebehoefte

Voor de verspreiding van deze lokaal opwekte energie zoeken we de samenwerking met de Bredase Energie Coöperatie (BRES). Op die manier zetten we energie opgewekt door Bredase inwoners, bedrijven en projecten in voor onze gemeente.

Spullen opnieuw gebruiken en bekijken hoe je zelf energie kunt besparen helpen bij het tegengaan van klimaatverandering

Wij willen daarom dat elektronica die kapot is, gerepareerd wordt en we gaan met inwoners aan de slag zodat zij creatief energie kunnen besparen.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?