Kunst en Cultuur
Verkiezingsprogramma

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan een verhoging van de kwaliteit van het bestaan van onze inwoners, zijn goed voor het vestigingsklimaat en trekken bezoekers naar onze gemeente. Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven, waar we terecht trots op zijn en dat onze stad kleur geeft.

7.1 Kunst en Cultuur

In de coronaperiode hebben de kunst- en cultuursector het zwaar gehad. Veel zzp’ers zagen voorstellingen in rook opgaan en hebben weinig opdrachten gehad. Wij willen dat kunst en cultuur blijven bloeien in Breda. 

Cultuur is er voor iedereen in onze gemeente. Belangrijke Bredase cultuuriconen zoals de Grote Kerk, carnaval en onze mooie binnenstad blijven behouden voor toekomstige generaties. 

Onze jeugd moet in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals dat ook gebeurt op het gebied van sport en bewegen. We willen dat kinderen in alle wijken van onze stad al op de basisschool kennis maken met kunst en cultuur. Op die manier krijgt ieder kind in Breda de gelegenheid met kunst en cultuur aan de slag te gaan.

Dit is ons plan:

We helpen de kunst- en cultuursector opnieuw op te starten door subsidies voor cultuur

Van de culturele sector vragen we iets terug te doen. Denk daarbij aan cultuureducatie of het organiseren van een cultureel evenement in een wijk of dorp. De kunstenaars krijgen de gelegenheid op te starten na een lastige periode en onze inwoners kunnen genieten van het aanbod dat zij bieden. Daarbij staat voorop dat maatschappelijke projecten zo veel mogelijk in die wijken en dorpen terecht moeten komen waar de toegang tot culturele activiteiten achterblijft op de rest van de gemeente.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur blijft

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er om onze jeugd de mogelijkheid te bieden te sporten of aan cultuur te doen. Dat moet zo blijven, daarnaast zorgt de gemeente Breda ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor attributen en instrumenten om aan sport en cultuur te kunnen doen.

Een ruimhartige bijdrage voor jongeren tot 27 jaar uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur

De PvdA hecht veel waarde aan voldoende beweging en cultuur, daarom willen we een ruimhartigere bijdrage voor jongeren tot 27 jaar met een krappe beurs.

Het Stedelijk Museum Breda is één dag in de week gratis toegankelijk voor alle inwoners van onze stad

De PvdA hecht er waarde aan dat iedereen in onze stad een bezoek kan brengen aan het Stedelijk Museum Breda.

In de Grote Kerk vinden meer culturele en onderwijsactiviteiten plaats

Deze centrale en iconische plek in onze stad willen we beter benutten.

We blijven inzetten op ‘Blindwalls’

‘Blindwalls’ dragen bij aan een verbetering van de leefomgeving, daar blijven we in onze gemeente op inzetten. Niet alleen in onze stad maar ook in onze dorpen. Daarnaast stimuleren we de aanwezigheid van kunst op pleinen en in (grote) straten.

Tijdelijke broedplaatsen voor kunstenaars en makers in onze gemeente zijn belangrijk

Hiervoor kijken we in eerste instantie naar panden die een tijdje leegstaan en in de tussenliggende periode ingezet kunnen worden als atelier, studio of andere oefenruimte.

Deel dit