Zorgen over uitbreiding geitenstal Teteringen

Door Rob Sips op 22 oktober 2017

Naar aanleiding van het artikel in BNdeStem van 19 oktober over de uitbreiding van de geitenhouderij aan de Blauwhoefsedreef in Teteringen hebben de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks en SP elkaar opgezocht en schriftelijke vragen aan het college gesteld. Eerder dit jaar stelde de PvdA Breda-fractie kritische vragen over de komst van een geitenstal in Bavel. Samen met de andere fracties maakt de PvdA zich zorgen over (te) grote geitenstallen dicht bij stedelijk gebied.

Begin juli nam de provincie Noord-Brabant een bouwstop (moratorium) met betrekking tot geitenstallen aan in afwachting van een extra onderzoek over de gezondheidsrisico’s. Uit het recent uitgebrachte rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen die in 2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen. Het is op dit moment onbekend waardoor dit verhoogde risico ontstaat. Er is dan ook vervolgonderzoek nodig naar de oorzaak van dit risico. Vanuit het voorzorgprincipe heeft de provincie daarom bepaald dat nieuwe geitenhouderijen en uitbreidingen van bestaande geitenhouderijen tot 2020 niet worden toegestaan.

Bij een eerdere vergunningaanvraag voor een geitenhouderij in Bavel heeft een brede geleding van de politiek zijn zorgen geuit met betrekking tot dergelijke grote geitenhouderijen dichtbij stedelijk gebied. Dit heeft er toe geleid dat de desbetreffende geitenhouderij in Bavel er niet meer komt.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips