Door Suzan Cornelissen op 10 februari 2020

Veilig en duurzaam carnaval

Samen met Patrick Smans van D66 stelde Suzan Cornelissen het college vragen over een veilig en duurzaam carnaval.

’t Is weer die tijd van het jaar. Dat prachtige feest komt er weer aan. Carnaval 2020! Het feest dat iedereen samen brengt, verbindt en dat tot verbroedering leidt. Even geen zorgen. Ook wij hebben er al weer zin in! En hoewel wij straks het bestuur van de stad overdragen aan de Raad van 11, is het toch ook onze taak om te kijken hoe we het een mooi feest houden, veilig en duurzaam. Van de horeca begrepen wij dat er zorgen zijn over glaswerk dat de binnenstad in komt. Er is voor de horeca uiteraard een glasverbod tijdens carnaval, maar de binnenstad is geen glasvrije zone, zoals bijvoorbeeld bij Palm Parkies. Zo kan het dat er vanuit huis en/of supermarkten wel glas meegenomen wordt het centrum in, de straat op. In het kader van veiligheid is dit mogelijk een aandachtspunt. Zo is Oeteldonk ‘gastvrij en glasvrij’ tijdens carnaval, omdat er tijdens carnaval veel incidenten met glaswerk zijn.

Op langere termijn is het ook denkbaar om het single-use plastic dat veel gebruikt wordt zo veel mogelijk te reduceren. En wellicht ook om het plastic afval op straat zoveel mogelijk te beperken. Ook dat is niet alleen veiliger, duurzamer en prettiger voor onze hardwerkende afvalservice-medewerkers, het maakt de stad ook een stuk aantrekkelijker. Omdat het de week van de circulaire economie is, is er geen beter moment om deze twee thema’s mooi te combineren.

Nu kunnen wij ons echter wel voorstellen dat we daar voor deze carnaval niet meer alles voor om kunnen draojen. Maar mochten we een start willen maken met een inventarisatie om informatie te vergaren voor een plan voor de toekomst of iets met voorlichting willen doen omtrent glaswerk, bijvoorbeeld bij het betreden van de binnenstad, kunnen wij ons wel voorstellen dat deze carnaval een goed moment is om alvast te starten.

Dit brengt D66 en de PvdA tot de volgende vragen aan het college:

1.Heeft het college inzicht of er veel glaswerk de binnenstad in komt tijdens carnaval?

2.Zijn er (veel) glaswerk gerelateerde incidenten geweest in het verleden tijdens carnaval?

3.Is het college het met ons eens dat ook door bezoekers meegebracht glas tijdens carnaval een veiligheidsrisico is?

4.Is het college op de hoogte van de aanpak in Oeteldonk en zo ja, hoe kijkt het college naar deze aanpak?

5.Is het college het met ons eens dat we ook/zeker tijdens (grote feesten als) carnaval moeten proberen het single-useplastic zo veel mogelijk te reduceren?

6.Ziet het college mogelijkheden om deze carnaval al te starten met informatieverzameling en voorlichting?

7.Hoe kijkt het college naar mogelijkheden voor een glas- en single-use plastic vrije binnenstad tijdens carnaval en andere grote evenementen?

Op 25 maart zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen