Door Younes Nahnahi op 10 maart 2022

Wacht niet op Den Haag voor compensatie energierekening

Omdat steeds meer huishoudens financieel in de knel komen door de hoge energierekening, stelde Younes Nahnahi samen met D66- collega’s vragen over het versnellen van de uitbetaling van compensatie.

Eind vorig jaar startte de grote stijging van de energieprijzen. Het kabinet gaf aan zo snel mogelijk met een compensatieregeling te komen voor de energierekening, zeker voor huishoudens met een laag inkomen om energiearmoede te voorkomen. Door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne van de afgelopen dagen gaan de energieprijzen helemaal door het dak. Zo sterk zelfs dat energieleveranciers nauwelijks nog vaste contracten aanbieden. De plannen van het kabinet om mensen met een laag inkomen financieel tegemoet te komen, zijn pas onlangs vastgesteld door de Ministerraad en moeten nog het hele proces door met de Raad van State en behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

PvdA Breda en D66 Breda vinden dat te lang duren en zouden graag zien dat de gemeente Breda vooruitlopend op de financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk onze inwoners zelf gaat bijstaan om de energierekening te betalen. Wiens energiecontract binnenkort afloopt of wie een variabel contract heeft, wordt geconfronteerd met een torenhoge rekening. Gelet op de grote nood en zorgen bij huishoudens met een laag inkomen kiezen sommige gemeenten, zoals Tilburg en Den Haag ervoor om de toegezegde steun door het Rijk voor te schieten aan mensen met een laag inkomen.

Breda loopt geregeld voorop. Laat onze inwoners niet in de kou staan. D66 en PvdA Breda zouden het een goed idee vinden als Breda het voorbeeld van de gemeenten Tilburg en Den Haag zou volgen in het voorschieten van de toegezegde steun.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Deelt het college de zorg over de stijgende energieprijzen?
  2. Is het college bekend met de initiatieven van andere gemeenten zoals Tilburg en Den Haag? Zo ja, hoe kijkt u daarnaar?
  3. Gelet op de tijd die het Rijk nog nodig heeft, is het college bereid om voor de mensen met een laag inkomen in Breda voorschotten te verlenen?
  4. Op welke termijn verwacht u in Breda ondersteuning te kunnen bieden aan Bredanaars met een laag inkomen?
  5. Op welke termijn verwacht u duidelijkheid van het Rijk over de voorwaarden en de hoogte van de toegekende steun?
  6. Bent u bereid om nogmaals over de Breda Voucher te communiceren, zodat dit nog meer mensen kan bereiken?
  7. Welke andere manieren ziet het college om Bredanaars (versneld) te helpen hun energierekening betaalbaar te houden?

Op 17 maart zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi