Door Rob Sips op 23 februari 2017

Perspectief voor thuiszittende jongeren

In Nederland blijken veel jongvolwassenen structureel op achterstand te staan, hebben geen startkwalificatie en daarom ook geen recht op een bijstandsuitkering. Om deze jongeren te helpen heeft de MBO-raad een plan, ‘het Perspectiefpact’ gelanceerd. Het pact stelt voor om jongeren, die op dit moment thuis zitten en geen uitkering hebben, in één jaar klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Raadsleden Rob Sips van de PvdA Breda en Marike de Nobel (Groenlinks) vragen aan het college van Breda om aan te sluiten bij dit pact. Op 20 maart zijn de antwoorden van het college ontvangen.

Uit onderzoek door KBA Nijmegen blijkt dat er ongeveer 138.000 jongvolwassenen (in Nederland) structureel op achterstand staan. Zij hebben geen of onvoldoende beroepsopleiding, ervaren belemmeringen in de persoonlijke situatie, hebben soms schulden, hebben negatieve ervaringen met werk en opleiding, en missen vaak ook zelfvertrouwen en een netwerk om uit deze situatie te komen. Voor hen dreigt het doemscenario: een leven lang ‘baantje in- baantje uit’ of ‘uitkering in-uitkering uit’. Een investering in deze jongvolwassenen, zoals in het pact wordt voorgesteld, betekent op korte termijn een eigen inkomen en op lange termijn het voorkomen van een langdurige uitkeringssituatie.

Kernidee van het perspectiefjaar is dat elke jongvolwassene uit de doelgroep met intensieve begeleiding en  een maatwerkaanpak toewerkt  naar (duurzaam) werk en een inkomen. Dat is ook het doel. De term ‘jaar’ is gekozen vanuit de aanname dat het hier om een afgebakende, intense periode van werk- en leeractiviteiten moet gaan. Het kan dus ook korter en een enkele keer langer. De invulling van het jaar is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn scholing (opleiding en training), coaching, een leer-werkplek en een vorm van inkomensvoorziening. Dit kan leiden tot een door de overheid erkend diploma, maar dat hoeft niet.

Voor meer informatie:
http://nos.nl/artikel/2158676-mbo-raad-nieuwe-verloren-generatie-dreigt.html
https://www.mboraad.nl/nieuws/mbo-raad-en-nrto-lanceren-perspectiefjaar

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips