Door Joris Hoogbergen op 10 februari 2020

Nudging om uitgaansgeweld te voorkomen

Samen met D66 stelde burgerraadslid Joris Hoogbergen het college vragen over de inzet van nudging in de strijd tegen het uitgaansgeweld.

Breda is een gastvrije stad, met gezellige kroegen en een bruisend nachtleven. Helaas zien we steeds meer geweld in de Nederlandse uitgaanscentra en ook Breda ontspringt de dans niet, gezien de incidenten van de afgelopen tijd.
Naast het gebruik van traditionele veiligheidsmiddelen, zoals de inzet van politie, handhaving en particuliere beveiliging, zetten gemeenten steeds vaker creatieve middelen in met betrekking tot veiligheidsvraagstuk en vaak met succes. In Breda zien we dat met bijvoorbeeld de sfeerbeheerders. Andere steden gebruiken gedragspsychologie om mensen in hun doen en laten te beïnvloeden. Dit staat ook wel bekend als “nudging”. Uit onderzoek blijkt dat door nudging het veiligheidsgevoel in steden significant toeneemt.
Eerder stelde de fractie D66 gedragsbeïnvloeding van het uitgaanspubliek aan de orde.
Daarom stellen de fracties van PvdA en D66 de volgende vragen:

1. Bent u bekend met nudging als wapen tegen criminaliteit en uitgaansgeweld?
2. Bent u bekend met het rapport van het Centrum voor Veiligheidspreventie en Veiligheid (CVV) over het inzetten van nudging in het uitgaansleven van Hilversum?2
3. Hoe kijkt u aan tegen, naast het inzetten van politie en handhaving, nudging als wapen tegen uitgaansgeweld?
4. Bent u bereid in gesprek te gaan met het CCV, de gemeente Hilversum of andere gemeentes die ervaring hebben met nudging in het uitgaansleven over de zin en onzin van nudging?
5. Bent u bereid om te experimenteren in nudging in het Bredase uitgaansleven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zou u de raad over de resultaten van het experiment willen rapporteren als de resultaten binnen zijn?

Op 2 maart zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Joris Hoogbergen

Joris Hoogbergen

Joris is 34 jaar oud en woont samen met zijn vriendin en twee dochters in Westerpark. Hij werkt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als burgerraadslid zorgde hij ervoor dat er aandacht kwam voor jongeren in coronatijd en een verbod op lachgas binnen de gemeente. Hij was van 2016-2019 voorzitter van de afdeling

Meer over Joris Hoogbergen