Lef en Liefde voor werk, wonen en zorg

Door Fractie op 9 juni 2018

De PvdA Breda is hartstikke tevreden met de focus en inhoud van het bestuursakkoord Lef en Liefde van de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA. De kernboodschap uit het bestuursakkoord is: ‘Richting 2022 focussen we ons op het realiseren van meer werk, meer woningen en passende zorg voor elkaar. Daarin zijn we zeer ambitieus.’ Fractievoorzitter Arjen van Drunen ging in de raadsvergadering van 7 juni in op de inhoud van het akkoord.

Wonen: Het bouwtempo wordt behoorlijk opgeschroefd tot 6.000 woningen per vier jaar. Hiervan worden 1.200 gerealiseerd in de sociale huurwoningen en komen er 1.800 woningen voor mensen met een gezinsinkomen tot 45.000 euro (per jaar).

Werk: Ook qua werk staat in het akkoord een mooie ambitie: 1.000 mensen uit de bijstand, focus op onderwijs, aanpak van laaggeletterdheid en we gaan nieuwe bedrijven halen naar Breda.

Zorg: Voor de PvdA Breda is het noodzakelijk extra in de zorg te investeren. Dit gaat gebeuren doordat € 7,5 mln in vier jaar extra in de zorg (WMO) wordt geïnvesteerd. Andere belangrijke maatregelen zijn bijvoorbeeld dat er extra geld vrij wordt gemaakt voor ongedocumenteerden. Arjen gaf aan dat de PvdA vinger aan de pols gaat houden als het gaat om de afzonderlijke onderdelen in het sociaal domein, zeker nu blijkt dat de landelijke budgetten te krap blijken zijn.

De totstandkoming van het akkoord was een bijzonder proces waarbij ook de andere partijen uit de Bredase gemeenteraad van harte mochten aanschuiven en meepraten. Het resultaat van deze bijzondere aanpak is dat het heeft geleid tot een akkoord waarin ook andere partijen zich (op onderdelen) kunnen herkennen. Bovendien heeft deze aanpak geleid tot een partnerschap tussen de coalitiepartijen en de fracties van 50plus en Breda97 voor de komende raadsperiode.

 

Fractie

Fractie

De Gemeenteraadsfractie van de PvdA telt sinds maart 2018 vier leden. Zij zijn het gezicht van de PvdA naar buiten toe, naar de mensen in de wijken en buurten, naar de rest van de politiek en naar alle maatschappelijke organisaties in de stad. Er zijn twee burgerraadsleden, ter ondersteuning van de fractie. De fractie vergadert iedere

Meer over Fractie