Door Joris Hoogbergen op 24 juli 2021

Lachgasverbod komt er op initiatief van de gemeenteraad!

Op donderdag 22 juli 2021 heeft de Bredase gemeenteraad het intitiefvoorstel voor een lachgasverbod aangenomen. Het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Bredase APV kwam er dankzij PvdA-burgerraadslid Joris Hoogbergen die het samen met de SP, CDA en VVD indiende. Het initiatiefvoorstel volgde op twee sets raadsvragen (in 2019 en 2021) van Joris over lachgas, waarbij het college in hun beantwoording aangaf niets te zien in een verbod.

Met dit verbod geeft het bestuur van Breda het signaal af dat lachgas niet onschuldig is en dat we het gebruik van lachgas willen terugdringen. Omdat een landelijk verbod op zich laat wachten, hebben verschillende Nederlandse gemeenten een lokaal verbod ingevoerd. Breda hoorde daar niet bij, tot nu. Hieronder de spreektekst van Joris, zoals hij die heeft uitgesproken bij de start van de oordeelsvormende sessie eveneens op donderdag 22 juli 2021:

Voorzitter, in de beeldvormende sessie hebben wij duidelijk gemaakt waarom wij voor een lachgasverbod zijn. Namelijk om het gebruik te ontmoedigen en verstoring van de openbare orde door lachgasgebruik aan te kunnen pakken.

Het college heeft al in de eerste set antwoorden op raadsvragen (voorjaar 2019) aangegeven in te zetten op preventie in onze gemeente. Een citaat uit die beantwoording: “In Breda investeren we met name in preventie en vroegsignalering. Vanuit jeugdgezondheidszorg is er aandacht voor leefstijl (waaronder drugsgebruik) binnen de individuele contactmomenten voor jongeren, bijvoorbeeld als de GGD-jeugdarts langskomt op de scholen en in diverse oudercontacten.” Het college geeft daarnaast aan gebruik te maken van voorlichting door Novadic Kentron en huisartsen. Tenslotte voeren jeugdboa’s regelmatig het gesprek met jongeren over lachgas, bijvoorbeeld als ze hen zien gebruiken.

Wij hebben een aantal raadsleden gehoord die zeiden: “Zet in op preventie!” Die bal kaats ik graag terug: Wat willen zij aan deze indrukwekkende lijst preventieve acties toevoegen? Wij staan open voor goede ideeën. Er wordt dus al een paar jaar ingezet op preventie. Desondanks is afgelopen vier jaar landelijk het aantal incidenten door lachgasgebruik vertienvoudigd. Alleen preventie is dus duidelijk niet de oplossing.

Verslavingsdeskundigen van Novadic Kentron geven duidelijk aan dat van een lachgasverbod een belangrijke preventieve werking uitgaat. Novadic Kentron geeft aan dat jongeren redeneren: ‘Lachgas is toegestaan, dan zal het vast geen kwaad kunnen.’ Het is onze overtuiging dat preventie versterkt wordt door repressie. Zolang er op het gebruik van lachgas geen sanctie staat, is preventie minder geloofwaardig en daardoor minder effectief. Een verbod en preventie zullen elkaar versterken.

De indieners van het initiatiefvoorstel en hopelijk ook de raad en het college zijn ervan overtuigd dat lachgas niet onschuldig is. Naast de gebruikers, die er blijvend lichamelijk letsel aan over kunnen houden, mogen we de gevolgen voor slachtoffers van incidenten waarbij lachgas in het spel is, niet onderschatten. Denk aan de verkeersongelukken, met soms dodelijke afloop en geweldsincidenten zoals beschreven in de ingezonden brief die ons vorige week toegestuurd is.

Wij verwachten dat met een verbod het gebruik zal afnemen. Niet al het gebruik zal zich naar de thuissituatie verplaatsen. Op dat punt verschillen we dus van inzicht met het college, dat stelt dat een verbod slechts zou leiden tot verplaatsing en dat de omvang van het gebruik hetzelfde zou blijven. Volgens Novadic Kentron is dat niet het geval en daarom steunen zij een lokaal verbod.

Door een afname van het gebruik nemen de gezondheidsrisico’s af. Ook is de verwachting dat het aantal verkeersongelukken ten gevolgde van lachgasgebruik zal dalen. Minder gebruik op straat betekent minder verstoring van de openbare orde. Dat zou moeten leiden tot een daling van de maatschappelijke kosten in plaats van een stijging.

Tot slot, de producenten van lachgas. Lachgas wordt niet uitsluitend voor recreatieve doeleinden geproduceerd. De tandarts maakt er gebruik van net als de bakker. Landelijk wordt er nagedacht of er extra regels aan de productie van lachgas gesteld moeten worden. Het lijkt ons uitstekend wanneer daar iets aan gebeurt, maar het gegeven dat dit nog niet gebeurt, is geen reden om af te wachten.

Samenvattend: wij gaan voor een snel verbod in Breda via de APV om een krachtig signaal af te geven en het lachgasgebruik terug te dringen. De maatschappelijke schade is te groot om op onze handen te gaan zitten en af te wachten tot men in Den Haag een keer met een lachgasverbod komt.

Joris Hoogbergen

Joris Hoogbergen

Joris is 34 jaar oud en woont samen met zijn vriendin en twee dochters in Westerpark. Hij werkt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als burgerraadslid zorgde hij ervoor dat er aandacht kwam voor jongeren in coronatijd en een verbod op lachgas binnen de gemeente. Hij was van 2016-2019 voorzitter van de afdeling

Meer over Joris Hoogbergen