Help de Bredase bedelaar!

Door Rob Sips op 18 juni 2018

In de gemeenteraad van 14 juni hield Inés den Ouden een vlammend betoog voor ondersteuning van de Bredase bedelaars. In die vergadering stond de nieuwe APV (algemeen plaatselijke verordening) op de agenda. Eén van de nieuwe regels in de APV is het aanscherpen van het bedelarijverbod. Inés benadrukte dat de PvdA Breda niet wil dat een bedelaar die voor een supermarkt om een pak yoghurt vraagt, weggepest wordt met een boete. Wij willen juist in gesprek met deze kwetsbare mensen en vinden dat de gemeente de Bredase bedelaar moet helpen.

Met het nieuwe bedelverbod worden de georganiseerde en professionele bedelaars makkelijker geweerd. Tegelijkertijd worden de kwetsbare Bredanaars – die geen andere optie zien dan bedelen – niet zomaar beboet. Volgens de burgemeester is het bedelverbod geen heksenjacht, maar een stok achter de deur: “Helaas zien we vaak mensen uit andere streken die de binnenstad onveilig maken met criminele activiteiten. Als het verbod er niet is, kan hiertegen niet opgetreden worden.”

In haar eerste bijdrage in de Bredase gemeenteraad bracht Inés naar voren dat veel Bredanaars juist de vele verschillende straatverkopers in de binnenstad vervelend vinden. Inés den Ouden: “Het is zeer hinderlijk als je in het weekend in de binnenstad wandelt en allerlei bedrijven en organisaties moet ontwijken die je om de haverklap om iets vragen. Wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat bewoners en bezoekers van de binnenstad zo min mogelijk hinder ondervinden van straatverkopers.”

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips