Door Younes Nahnahi op 16 juni 2022

Debat over het bestuursakkoord

Vanavond gaat de nieuwe bestuursperiode van start. De PvdA is er samen met VVD, GroenLinks en het CDA in geslaagd tot een mooi bestuursakkoord te komen, waar we de komende vier jaar onze schouders onder gaan zetten.

Lees hieronder de bijdrage die onze fractievoorzitter Younes Nahnahi uitsprak op donderdag 16 juni:

DICHTBIJ DOEN, SAMEN STERK VOORUIT!

Goedenavond allemaal, goedenavond aanwezigen op de tribune en kijkers thuis.  Voor u staat een vereerde, dankbare, trotse fractievoorzitter! Vereerd om hier te mogen staan, dankbaar dat ik dit namens mijn fractie mag doen en trots dat ik namens mijn partij mee mocht op deze reis. Een reis met vier verschillende partijen die samen zo’n beetje het hele Bredaas politiek spectrum beslaan en de stad en haar dorpen vertegenwoordigen. Een verbinding tussen noord en zuid, oost en west en de dorpen!

Voorzitter, dat dit akkoord de titel “ Dichtbij doen, samen sterk vooruit” draagt, is geen toeval. Wij willen laten zien dat politiek in Breda ECHT anders kan. Wij zijn ons bewust van de signalen uit de samenleving en willen graag de politiek dichtbij mensen brengen en de verbinding op allerlei manieren maken. Het gaat pas goed met Breda als het met alle Bredanaars goed gaat. Dit was het vertrekpunt voor alle vier de partijen toen we de onderhandelingen ingingen.

Laat ik nu een paar thema’s uit het akkoord toelichten waar wij als PvdA de verkiezingscampagne mee hebben gevoerd en die een mooie plek in het akkoord hebben gekregen.
WONEN:

  • Wij houden de ambitie vast om 6000 woningen te realiseren en zorgen dat er meer betaalbare woningen komen. We sluiten aan bij de landelijke bouwagenda door de verdeling 30% sociaal,40%middelduur,30% hogere prijsklasse te hanteren.
  • Wij gaan een substantieel aantal tijdelijke woningen aan onze woningvoorraad toevoegen. Met substantieel `bedoelen wij een fors aantal en niet een paar. Mijn fractie geeft duidelijk de opdracht aan het nieuwe college om hier flinke meters te maken en de grens op te zoeken.
  • Wij willen dat de verpleegkundige, de politieagent, vrachtwagenchauffeur, de tweeverdieners met middeninkomen en de alleenstaande moeder ook toegang krijgt tot de woningmarkt. En daarom gaan we het opkoopverbod op korte termijn zijn intrede laten maken om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

KLOOF:

  • U weet dat wij ons al jaren druk maken om de kloof die in Breda is ontstaan. Deze kloof die zich steeds nadrukkelijker op alle terreinen manifesteert baart ons zorgen en daarom proberen we met Verbeter
    Breda deze negatieve ontwikkeling te doen keren.
  • Wij investeren daarom de komende periode maar liefst € 7,5 mln om de inwoners uit aandachtwijken dezelfde kansen als de rest van hun stadsgenoten te bieden.
  • Wat ons betreft zou Verbeter Breda een mooie balans tussen preventie en repressie moeten zijn. Wij vinden: dat je ongelijke situaties, ongelijk moet behandelen.
  • Wij zijn trots op de komst van een bibliotheek in Hoge Vucht zodat de kinderen uit arme (grote) gezinnen hun huiswerk in alle rust kunnen maken en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien.

Voorzitter, de kloof is geen zweverig verhaal, maar iets waar we ons allen zorgen om moeten maken. Ik weet als geen ander in deze zaal hoe belangrijk het is om de taal te spreken, deel te nemen aan het arbeidsproces, mee te doen in de samenleving maar ik moet wel bij zeggen dat het niet vanzelf gaat. Laten we mensen helpen die ons nodig hebben!

Ook investeren we fors in het tegengaan van armoede, zo’n 6 miljoen. We zien dat de energierekening torenhoog is, de inflatie sky high gaat… en dat betekent nu al dat grote groepen mensen het water tot aan de lippen staat. Daarom trekken we extra geld uit voor armoede. Want zoals Lodewijk Asscher dit weekend al zei: Je moet in weelde leven om bestaanszekerheid ouderwets te vinden.

Voorzitter, de budgetten voor de WMO en onderwijshuisvesting waren de afgelopen jaren structureel niet in balans met de opgave. Daarom trekken we op dat vlak een poot bij.

Tot slot voorzitter ook een hele belangrijke winstwaarschuwing. En dat is personeel. De Partij van de Arbeid zou de Partij van de Arbeid niet zijn als we daar niet mee zouden afsluiten.
Eigenlijk valt of staat dit hele coalitieakkoord met de arbeidsmarkt. Alleen al waar het gaat om onze eigen gemeentelijke organisatie. De arbeidsmarkt is oververhit en tegelijkertijd randvoorwaardelijk om onze ambities waar te maken. Daarom willen wij dat het Deltaplan Onderwijs-Arbeidsmarkt, zoals dat in het coalitieakkoord staat, heel voortvarend wordt opgepakt. Want ambities op het vlak van zorg, onderwijs, volkshuisvesting en de energietransitie zijn goed, maar kunnen niet uitgevoerd worden zonder voldoende personeel.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi