Door Younes Nahnahi op 11 juli 2022

Bredase wijken kweekvijver drugscriminelen

N.a.v. het onderzoek van RTL-nieuws dat aantoonde dat 2180 jongeren tussen de 8 en 23 jaar grote kans hebben betrokken te raken bij drugscriminaliteit, stelde Younes Nahnahi het college de volgende vragen:

Helaas zijn wij afgelopen weekend wederom geconfronteerd met iets wat we al lang wisten omdat we al jaren signalen uit deze wijken ontvangen die nog eens met de cijfers en feiten in dit onderzoek worden bevestigd. Wij doelen op de cijfers die RTL-nieuws in een artikel op 3 juli op een rijtje heeft gezet.

Breda scoort niet goed met 3 risicovolle woonwijken waar in totaal 2180 jongeren tussen de 8 en 23 jaar een grote kans hebben om in de drugscriminaliteit te belanden. Dit data-onderzoek toont pijnlijk aan hoe kwetsbaar onze Bredaas jongeren zijn om makkelijk de wereld van drugscriminaliteit ingezogen te worden.

Hoewel we zien dat dit thema prioriteit is voor het college maakt PvdA Breda zich ernstig zorgen om deze ontwikkelingen die het dichten van de kloof, het tegengaan van de kansenongelijkheid en veilig opgroeien en fijn wonen hinderlijk in de weg kunnen staan.
Bovenstaande constateringen brengen ons tot de volgende vragen aan het college:

• Wij hebben vernomen dat het college kennis heeft genomen van het bovengenoemd artikel van RTL Nieuws en zijn daarom benieuwd naar wat u vindt van het alarmerend karakter van het artikel?
• Hoe heeft het college deze verontrustende cijfers geanalyseerd? En wat is het college op korte termijn van plan?
• Ziet het college kansen om met de veiligheidspartners, onderwijs, wijkpartners, ouders en andere (maatschappelijke) instellingen te betrekken bij de aanpak van dit fenomeen gelet op de leeftijdscategorie van deze doelgroep 8-23 jaar?

Op 28 augustus zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi