Door Suzan Cornelissen op 24 april 2020

Evenementen groener en toegankelijker

Ondanks de coronacrisis besprak de raad gisteren in haar eerste digitale raadsvergadering ooit, het nieuwe evenementenbeleid. Deze debatraad stond eigenlijk een maand geleden al gepland, op een moment dat de wereld er nog heel anders uitzag.

Helaas is de evenementensector een van de meest getroffen sectoren en ziet de nabije toekomst er erg onzeker uit. Toch hopen we dat het nieuwe evenementenbeleid organisatoren straks helpt om Breda weer die mooie bruisende stad te laten zijn!! Een bruisende stad met zowel ruimte voor grote evenementen en ondersteuning voor kleinere evenementen, toegankelijk voor iedereen en met oog voor het milieu!

Raadslid Suzan Cornelissen, stipte de voor de PvdA drie belangrijke punten aan, waar ook moties op werden ingediend en aangenomen om de nota nog iets verder aan te scherpen.

Duurzaamheid

Onze fractie is blij dat dit onderwerp nu echt een hoofdstuk vormt in het beleid en dat er echt stappen gezet gaan worden. We lezen al dat in navolging van vele andere gemeenten het oplaten van ballonnen verboden zal worden. Evenals in 2021 het gebruik van verschillende soorten wegwerpplastic.  We zien graag dat koplopers op het gebied van duurzaamheid ondersteund worden en dat hun ervaringen ook bij andere evenementen ingezet kan worden. Daarnaast zijn we benieuwd naar de uitvoeringsprogramma’s die een tijdspad vaststellen. We zien graag een streefdatum in de uitvoeringsplannen voor plasticvrije evenementen en dienen daarom de motie duurzame evenementen mede in.

Toegankelijkheid

Breda staat bekend als een van de meest toegankelijke steden voor mensen met een beperking.  Dit onderwerp vormt nu ook een hoofdstuk in dit beleid. In samenwerking met Breda gelijk is er een mooie checklist tot stand gekomen die evenementorganisatoren kan helpen hun evenementen toegankelijker te maken en verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden een depot open te stellen als gemeente ter uitwisseling van faciliteiten. Wel zien we ook graag dat er duidelijker gecommuniceerd wordt over de toegankelijkheid van evenementen zodat bezoekers met een beperking kunnen bepalen of ze een evenement kunnen bezoeken en er moeten op deze evenementen veilige voorzieningen voor hen zijn. Ook daarom dienen we de 2 moties over toegankelijkheid mede in.

Vrijwilligers

Onze stad is vele vrijwilligersorganisaties rijk die kleinere evenementen organiseren in de wijken en dorpen, vanuit een veiligheidsperspectief moeten zij uiteraard gewoon aan dezelfde eisen voldoen. Maar deze evenementen dienen vaak wel een ander doel dan de grotere evenementen. Ze zorgen voor sociale cohesie. We mogen van hen dan ook niet verwachten dat ze bijvoorbeeld aansluiting vinden bij onderwerpen die onze stad moeten promoten. Daarbij is het steeds lastiger voor deze kleinere evenementen om financiën rond te krijgen, wij vinden dan ook dat zij extra ondersteuning kunnen gebruiken en steunen dan ook de motie ondersteun de evenementen in onze wijken en dorpen.

 

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen