Door Suzan Cornelissen op 9 mei 2022

Vragen over illegaal bordeel in huurwoning

Naar aanleiding van de uitzending van “Undercover in Nederland’ waarin een illegaal bordeel in Breda centraal stond, stelden Suzan Cornelissen en CDA-fractievoorzitter het college vragen.

Afgelopen zondag 1 mei was er in het programma ‘undercover in Nederland’ een schokkende onthulling te zien van een illegaal bordeel in Breda. In een huurwoning werkten jonge vrouwen van onder de 21 als sekswerker, onder toeziend oog van een pooier die 50 procent van de opbrengsten opstreek. Ook moedigde hij de vrouwen aan om voor extra verdiensten orale seks te hebben zonder het gebruik van een condoom.

We weten helaas dat illegale prostitutie en illegale bordelen aan de orde van de dag zijn ook in Breda. Eind vorig jaar stelde we als gemeenteraad de beleidsnotitie sekswerk Breda 2021 vast, waarin binnen 3 pijlers wordt vormgegeven aan het Bredase beleid om zo misstanden beter tegen te gaan en de positie van sekswerkers te verbeteren. Echter komen illegale bordelen zoals in een huurwoning niet specifiek voor in het beleidsstuk, dat brengt onze fracties tot de volgende raadsvragen:

  1. Bent u bekend met de uitzending van undercover in Nederland waarin een illegaal bordeel in Breda aan de orde kwam?
  2. Heeft de gemeente een beeld van dit soort praktijken in onze stad, waarbij huurwoningen, die uiteraard bedoeld zijn om in te wonen op onze toch al schaarse woningmarkt worden ingezet voor illegale prostitutie?
  3. Was het illegale bordeel al eerder in beeld (het zou al enkele jaren bestaan voor de aflevering) bij de politie in Breda en was er al actie ondernomen voordat het bordeel in beeld kwam bij het programma undercover in Nederland?
  4. Hoe kan de gemeente in samenwerking met de politie in de toekomst dit soort illegale praktijken, waarbij vrouwen ernstig worden uitgebuit voorkomen?
  5. Is het netwerk van deze pooier in Breda nu compleet ontmanteld zodat er geen illegale praktijken en uitbuiting vanuit dit netwerk in Breda meer plaats kunnen vinden?
  6. Kunnen de gebruikers van illegale bordelen ook verantwoordelijk gehouden worden? En zo ja, gebeurt dat ook in de praktijk?
  7. Zijn de jonge vrouwen die werkzaam waren in dit illegale bordeel in beeld bij uitstapprogramma’s zoals RUPS en is hen de hulp die zij wellicht nodig hebben aangeboden?
  8. Wordt er door sekswerkers afkomstig uit Breda veelvuldig gebruik gemaakt van het uitstapprogramma? Zijn daar cijfers van beschikbaar? Zijn dit sekswerkers afkomstig uit de illegale of legale prostitutie?

Op 14 juni zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen