Door Younes Nahnahi op 14 april 2022

Raadsperiode 2022-2026 van start!

Bewerking van de eerste termijn van fractievoorzitter Younes Nahnahi tijdens het duidingsdebat op 7 april over de gemeenteraadsverkiezingen:

Precies drie weken geleden wachtten alle deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen vol spanning op de definitieve uitslag. Heeft onze partij het goed gedaan? Hoeveel zetels hebben we? Wie zijn er met voorkeursstemmen en wie komen er daardoor niet in de raad? Hebben we de goede campagne gevoerd? Typisch vragen die bij zo’n spannende avond horen. Nu, drie weken, heel wat gesprekken en een paar borrels later, staan we aan de vooravond van de nieuwe raadsperiode. Een periode die begint door hier met elkaar de uitslag te duiden en de richting te bepalen. Wat mijn fractie betreft gaan we vanavond feliciteren, evalueren en vooral vooruit kijken!

Feliciteren
Iedere stem is een klank en iedere klank verdient weerklank. Nu alle stemmen geteld zijn of beter gezegd alle 71000 klanken zijn gehoord is het aan ons in deze raad om die weerklank ten gehore te brengen. Ik maak graag gebruik van deze gelegenheid om alle fracties te feliciteren met het vertrouwen van de kiezer en de stemmen die een ieder heeft mogen ontvangen. Dat 30 van de 39 raadsleden met voorkeurstemmen gekozen zijn, is bijzonder. Aan ons allen de schone taak om het vertrouwen hoog te houden en tegelijkertijd de thuisblijvers te overtuigen om over vier jaar wel massaal naar de stembus te gaan. Deze lage opkomst baart ons als sociaaldemocraten grote zorgen. De trend van dalende opkomst bij lokale verkiezingen moeten wij met z’n allen zien te keren. Anders is de democratie iedere vier jaar de grootste verliezer.
Volgens de koffieautomaat-analyse zou de lage opkomst te maken hebben met de gevolgen van corona, de oorlog in Europa, het gebrek aan vertrouwen in de politiek…etc. allemaal aannames die niet onderzocht zijn. Het onderzoeken van de oorzaken van de lage opkomst zou een mooie opdracht zijn voor de rekenkamer, zodat we als raad weten waaraan gewerkt moet worden. De politiek terugbrengen naar de inwoners is immers onze gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nu even terug naar de winnaars. In het bijzonder wil ik de grootste partij van de stad, de Bredase VVD feliciteren met deze uitslag en natuurlijk D66 met hun één zetel winst, GroenLinks die haar zetels wist te behouden ondanks de grote concurrentie op de linkerflank. Mijn eigen partij heeft een paar honderd stemmen meer dan in 2018 en is daardoor de vierde partij van de stad geworden. Al onze fractieleden zijn met voorkeursstemmen gekozen. Iets om op trots te zijn! Het CDA wist haar positie in de dorpen te behouden en behield vier zetels. Breda Beslist verdubbelde van één naar twee zetels. De Partij voor de Dieren die voor het eerst meededen in Breda is meteen met 2 zetels in de raad komen. Ook de nieuwkomers LPF en FVD maakten ieder met één zetel hun intrede in de Bredase raad. Onze vrienden van SP hebben een mooie campagne gevoerd en komen nu met twee ervaren raadsleden de raad in. Tot slot felicitaties voor 50+ die tegen alle verwachtingen in, een zetel behaalden.

Verkenningsproces:
Direct na de verkiezingen is tijdens het presidium van 18 maart door de fractievoorzitters en gekozen lijstrekkers besloten om Bas van ’t Wout de opdracht te geven het verkenningsproces te begeleiden en tot een rapportage te komen. De heer van ’t Wout is in beide opdrachten geslaagd. Als tweede onderhandelaar kan ik samen met mijn collega Arjen van Drunen alleen maar waardering uitspreken voor de wijze waarop Bas dit proces in goede banen heeft geleid. Dank voor de transparantie, eerlijkheid en de zorgvuldigheid.
Tijdens de gesprekken met de verkenner heeft de PvdA de volgende uitgangspunten voor een coalitie meegegeven:
· We willen een coalitie die werk maakt van het verkleinen van de kloof en het bestrijden van kansenongelijkheid.
· We willen een stabiele coalitie, die idealiter kan rekenen op een niet te smalle meerderheid.
· We willen een coalitie die rechts/links en progressief/conservatief aan elkaar verbindt. Dat doet recht aan de uitslag. Daarnaast heeft het verleden laten zien dat dat goed werkt.
· We willen een coalitie die recht doet aan alle delen van onze gemeente en een afspiegeling is van alle wijken en dorpen.
De informateur komt nu met het advies om een coalitie te onderzoeken van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Een coalitie die kan rekenen op een ruime meerderheid van 23 zetels, die verschillende ideologische stromingen aan elkaar verbindt en recht doet aan de uitslag in de verschillende delen van onze gemeente.

Wij hebben geen tijd te verliezen. Wij willen graag aan de slag en kijken ernaar uit om met iedereen samen te werken. Wij staan klaar om met een verstevigd kiezersmandaat te werken aan onze idealen en onze mooie stad iedere dag een stukje beter en mooier te maken. De ingediende moties kunnen uiteraard op onze steun rekenen. Wij zullen deze mee indienen!

Wij sluiten ons aan bij wat de vorige sprekers zeiden over de uitdagingen die ons vergadermodel kent. Daarvoor zouden we graag een schot voor de boeg geven. De afgelopen vier jaar kon elk raads- of burgerraadslid die dat leuk leek sessievoorzitter worden. Het sessievoorzitterschap is een zeer belangrijke rol, waarin de komende jaren geïnvesteerd zal moeten worden, zodat de sessievoorzitters gaan helpen de debatcultuur in Breda naar een hoger niveau te brengen. Het maakt daarbij niet uit of een sessievoorzitter lid is van Forum, de Partij voor de Dieren of de PvdA. Wij willen de beste mensen op die plek met de ondersteuning en training die daarbij hoort. Hoe gaan de raad hun sessievoorzitters kiezen? We hopen dat fracties hun beste mensen voordragen i.p.v. diegene die het ‘alleen maar leuk’ lijkt. We denken daarmee al een slag slaan. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren dan zou aan een model gedacht kunnen worden waarbij een commissie uit de raad tot een voordracht komt, waar de raad dan vervolgens over gaat stemmen. Laten we niet visieloos mensen benoemen tot sessievoorzitter. Laten we stemmen voor de beste kandidaten op de beste plek.

 

 

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi