Door Rob Sips op 20 december 2021

Zorgen over verkeersdruk in Teteringen

Naar aanleiding van een brief van de dorpsraad Teteringen stelde Rob Sips en Eddie Förster (VVD) het college vragen over de verkeersdruk in het dorp.

Bewoners van Teteringen maken zich zorgen over de verkeersproblemen op de Oosterhoutseweg. Het is nu al druk en met de plannen voor meer woningen in Teteringen wordt de situatie nijpender. De Bredase VVD heeft al eerder aangegeven dat we alleen flinke aantallen huizen kunnen bouwen, als de voorzieningen op peil blijven in onze wijken en dorpen. Daarbij hoort ook het oplossen van
verkeersproblemen. Hierbij valt te denken aan maatregelen voor de Oosterhoutseweg, maar ook het verleiden van automobilisten om de snelweg te pakken. Het is daarom onder andere belangrijk dat de
A27 extra rijstroken krijgt.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Welke maatregelen is het college van plan te nemen om de verkeerssituatie op de Oosterhoutseweg te verbeteren?
  2. Welke maatregelen zijn nodig om te zorgen dat er veel extra woningen kunnen worden gebouwd in Teteringen, zonder daarbij de verkeerssituatie te laten verslechteren?
  3. Wat is er al gebeurd met de moties die zijn ingediend om de situatie bij de Oosterhoutseweg te verbeteren?
  4. Is het college het met de Bredase VVD en PvdA Breda eens dat maatregelen noodzakelijk zijn om de verkeerssituatie op de Oosterhoutseweg te verbeteren?
  5. Wat heeft het college de afgelopen jaren gedaan richting het rijk om de verbreding van de A27 te versnellen?
  6. Is het college bereid, nu in het regeerakkoord meer geld voor asfalt is gereserveerd, deze lobby voor het snel verbreden van de A27 te intensiveren?

Op 17 januari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips