Door Arjen van Drunen op 22 maart 2021

Seniorenmakelaar sleutel tot doorstroming?

De doorstroming op de Bredase woningmarkt stokt. De vraag zowel vanuit mensen uit Breda, de omliggende gemeenten als vanuit de Randstad is groot. Tegelijkertijd blijft het aanbod achter. In Breda heeft een woningzoeker een keuze uit ongeveer 2 woningen. In een evenwichtige markt ligt dit aantal tussen de 5 en 10 woningen. Dit geldt overigens niet alleen voor de koopmarkt, maar juist ook voor de sociale huurmarkt. Ook daar groeit de vraag en blijft het aanbod achter.

Het college zet grote stappen als het gaat om het toevoegen van woningen. De hijskranen draaien, maar zelfs de hijskranen kunnen het tempo van de groeiende vraag niet bijbenen. De doorstroming kunnen we bevorderen door bouwen, bouwen, bouwen. Maar er is meer nodig. Zeker nu onze bevolking in rap tempo vergrijst en veel ouderen vooral behoefte hebben aan een relatief kleine woning, met collectieve voorzieningen en zorgverlening in de buurt. Tegelijkertijd is de verhuisbereidheid van ouderen een stuk lager dan de verhuisbereidheid bij jongeren.

We moeten dan ook het gesprek met ouderen aangaan om te kijken wat zij nodig hebben om wel die stap te zetten. Hoe kunnen we hen faciliteren, zodat zij misschien wel bereid zijn om te verhuizen? Zo zitten sommige ouderen niet meer te wachten op het gedoe van een verhuizing, maar door hen te ontlasten en te ondersteunen bij de verhuizing, willen ze die stap misschien wel maken. En als een ouder echtpaar bijvoorbeeld verhuist naar een mooie seniorenwoning, dan kan een gezin met kinderen naar de vrijgekomen eengezinswoning. Kortom een win-winsituatie.

Platform31 (Kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio) heeft deze week een quickscan uit laten voeren naar een effectieve aanpak van de doorstroming van senioren op de woningmarkt. Daaruit komt naar voren dat het de kunst is om ouderen te verleiden en faciliteren om doorstroming mogelijk te maken. Wat de PvdA betreft moeten we – naast voldoende en passend woningaanbod voor senioren – inzetten op ontzorgen en ondersteunen. Daarvoor hebben we twee concrete voorstellen die passen bij de ambities van het College ten aanzien van de Taskforce Doorstroming uit het bestuursakkoord en de aanpak Breda Senior die opgenomen is in de begroting 2021:

• Inzet van Seniorenmakelaars.

Andere gemeenten en corporaties zetten Seniorenmakelaars in. Een seniorenmakelaar gaat met ouderen, die bijvoorbeeld in een ruime gezinswoning wonen, in gesprek over hun behoeften en brengt de mogelijkheden in kaart. Mocht een ouder iemand besluiten om te verhuizen dan kan de Seniorenmakelaar daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld door te helpen met een aantal zaken die online geregeld moeten worden zoals de inschrijving bij klikvoorwonen.nl, ook kan zo iemand helpen met zoeken naar een geschikte woning en attenderen op geschikt aanbod. Ouderen zien vaak op tegen de rompslomp van een verhuizing of willen graag hulp bij de te zetten stappen. Bij al die stappen kan een Seniorenmakelaar ouderen ontzorgen, ontlasten en ondersteunen.

• Verhuiskostenvergoeding:

Verhuizen brengt ook kosten en werk met zich mee. Als een oudere een verhuisbedrijf kan inschakelen die kan helpen met de verhuizing, dan kan dit een drempel wegnemen om wel de stap te nemen om te verhuizen. Ook Platform31 noemt dit voorbeeld als een effectief middel om ouderen te helpen om de stap naar een nieuwe passende woning te zetten. Platform31 geeft aan dat mogelijkerwijs zelfs kostenneutraal kan. Het huidige bedrag dat voor WMO-maatregelen wordt gebruikt, zou dan ook kunnen worden ingezet voor een gesprek met de seniorenmakelaar en een verhuiskostenvergoeding. Daarmee help je niet alleen de oudere bewoner aan een passende woning, maar ontstaan er ook weer meer kansen voor starters op de woningmarkt.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 1. De doorstroming op de woningmarkt verbeteren, begint bij voldoende aanbod van passende woningen voor ouderen. Deelt u onze mening dat het aanbod voor passende woningen voor ouderen beperkt is? Kunt u dit antwoord onderbouwen? En wat wilt u hieraan gaan doen?
 2. Kunt u ons de volgende cijfers geven: hoeveel seniorenwoningen kent Breda? Hoeveel worden momenteel gebouwd, hoeveel zitten er in harde plannen en hoeveel zitten er nog in zachte plannen?
 3. Ouderen zitten vaak niet te wachten op de rompslomp van een verhuizing. Deelt u de mening dat we ouderen kunnen ondersteunen om zodoende die rompslomp weg te nemen? Kunt u dit antwoord toelichten?
 4. Bent u bereid vanuit de Taskforce Doorstroming en de aanpak Breda Senior – eventueel samen met de corporaties – Seniorenmakelaars in te zetten om ouderen te ontzorgen, ontlasten en ondersteunen?
 5. Sommige ouderen staan wel open voor een andere woning, maar hikken tegen de verhuizing
  aan. Zeker wanneer zij nu in een gezinswoning wonen, zou de doorstroming op de
  woningmarkt verbeterd kunnen worden, als ze wel de stap zetten naar een andere woning.
  Bent u bereid om voor deze doelgroep vanuit de Taskforce Doorstroming en de aanpak
  Breda Senior een verhuiskostenvergoeding te verstrekken?
 6. Welke andere instrumenten wilt u inzetten om de doorstroming op de woningmarkt, specifiek t.a.v. ouderen, te verbeteren?
 7. Een van uw ambtenaren heeft enige tijd geleden een masterscriptie geschreven over de wijze waarop gemeenten regie kunnen voeren op de woningmarkt om het woningaanbod aan te passen aan de veranderende woonbehoefte van ouderen door de toenemende vergrijzing. Deze masterscriptie is op Breda gericht. Is het mogelijk om de gemeenteraad middels een informatieve sessie bij te praten over de resultaten van dit onderzoek, vooral met als doel om te kijken welke stappen we in Breda nog kunnen zetten om de doorstroming op de woningmarkt (t.a.v. senioren) te bevorderen?

Op 12 april zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen