Samen sterk tegen corona

Door Arjen van Drunen op 9 april 2020

Vanavond was tijdens het Bredaas BeRaad de beeldvormende sessie over het lokale pakket maatregelen ter verzachting van de gevolgen van de Coronacrisis. Hieronder de inbreng van onze fractievoorzitter Arjan van Drunen:

“Voorzitter,

De PvdA Breda leeft enorm mee met de nabestaanden van mensen die aan corona zijn overleden, met de mensen die besmet zijn met het virus en hun directe omgeving, met de kunstenaar die geen klussen meer krijgt en met de horecaondernemer die ondanks het lekkere weer afgelopen weekend verplicht met een leegterras zat.

Maar mijn fractie heeft ook bewondering. Bewondering voor alle hulpverleners, voor al diegene die hulp hebben aangeboden via Zorg voor Elkaar Breda, maar ook voor diegene die hun naasten helpen of gewoon binnenblijven en die heerlijke boswandeling nog even uitstellen. Maar daarnaast ook complimenten voor het college. Enerzijds voor de manier waarop ze bezig zijn om de stad in moeilijke tijden vooruit te brengen en anderzijds voor de manier waarop ze de raad meenemen via raadsbrieven en de stad informeren o.a. via de Facebook Livesessies.

Daarnaast vind ik het belangrijk om aan te geven dat we als PvdA Breda blij zijn dat we vanavond starten met een beeldvormende vergadering over de coronacrisis. Mijn fractie zit immers nog met veel vragen.

Onze vragen zijn:
• De angst van velen is dat we niet iedereen die zorg nodig heeft, zorg kunnen bieden. En dan heb ik het niet alleen over ziekenhuiszorg. Maar juist ook over andere vormen van zorg. Sommige hulpverleners denken dat ze cliënten niet mogen bezoeken, omdat dit te gevaarlijk zou zijn. Hoe draagt u er als college zorg voor dat iedereen die zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt?
• De coronacrisis is natuurlijk in eerste instantie een volksgezondheidscrisis, maar wordt steeds meer ook een eenzaamheidscrisis. Natuurlijk omdat de verpleeghuizen op slot zijn, omdat mensen niet meer bij hun opa of oma op bezoek gaan, maar ook van mijn vrienden hoor ik het. Het hulpaanbod via Zorg voor Elkaar is groter dan de vraag. Welke rol pakt Zorg voor Elkaar bij het tegengaan van eenzaamheid?
• Ik las in BN De Stem dat het aantal meldingen van huiselijk geweld niet is toegenomen de afgelopen weken. Mijn fractie hoopt dat die cijfers kloppen, maar het kan ook zo zijn dat de drempel om huiselijk geweld te melden is verhoogd, omdat mensen op elkaars lip zitten. In Frankrijk hebben ze laagdrempelige meldpunten in supermarkten en apotheken ingericht. Wat doet u als college en Veilig Thuis in deze periode extra tegen kindermishandeling en huiselijk geweld?
• De werkgelegenheid en de economie worden hard geraakt door de coronacrisis. Dit college heeft met haar maatregelenpakket daar adequaat op gereageerd. De PvdA is nieuwsgierig wat de banken in Breda en omgeving doen voor getroffen sectoren?
• Dezelfde vraag heeft mijn fractie over pandeigenaren en dan hebben we het zowel over de eigenaren van winkels en horecagelegenheden als wel de eigenaren van studentenwoningen en andere particuliere huurwoningen.
• Een sector die heel hard geraakt wordt in deze tijd is de culturele sector. Terwijl juist in deze tijd mensen troost kunnen vinden in toegankelijke kunst en cultuur. Welke mogelijkheden ziet u als college om juist in deze periode digitale cultuureducatie en de digitale toegankelijkheid van onze kunst en cultuur te versterken?
• Natuurlijk ziet de wereld er anders uit dan pakweg anderhalve maand geleden. Maar tegelijkertijd is de vraag naar betaalbare woningen niet afgenomen. Blijft de ambitie van 6000 woningen erbij haalbaar en zo ja, wat doet u eraan om voldoende snelheid te houden bij het verwezenlijken van deze ambitie?
• Mijn fractie is bang dat vooral kinderen, wiens ouders moeite hebben om te helpen bij thuisonderwijs, verder achterop raken. Ook vragen we ons af of er wel contact is met alle kinderen en ouders? In verschillende steden, is er sprake van kinderen waar geen contact meer mee te krijgen is. Is dat in Breda ook het geval en hoe kijkt u naar initiatieven zoals een intensivering van de weekendschool, lessen in de zomervakantie, of extra lessen volgend jaar?
• Vorige week deed u een oproep voor 50 laptops voor kinderen die er nu geen hebben. Zijn deze kinderen inmiddels voorzien van een laptop?
• Tot slot, eerder verschenen er berichten dat de Voedselbank voldoende voedsel heeft en dat de uitgifte van voedsel ook voorspoedig verloopt. Is dit nog steeds het geval?
Tot zover.”

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen