MORe geluidsoverlast langs het Bredase spoor?

Door Henk van der Velde op 27 juli 2017

Op dinsdag 18 juli berichtte BNdeStem over het initiatief MORe van de gemeenten Oosterhout en Roosendaal, de haven van Moerdijk en dertig bedrijven om het vervoer van goederen per spoor in West Brabant uit te breiden. In het zelfde artikel in BNdeStem wordt geconstateerd, dat het aantal treinen dat langs Breda en Roosendaal rijdt alleen maar toeneemt. De PvdA Breda vraagt zich af, wat het effect op het gebied van veiligheid en geluidsoverlast op en langs het spoor kan zijn van het initiatief MORe en stelde daarom vragen aan het College van B&W. Op 11 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Op dinsdag 18 juli berichtte BNdeStem over de wens om het vervoer van goederen per spoor in West Brabant uit te breiden. De gemeenten Oosterhout en Roosendaal, de haven van Moerdijk en dertig bedrijven sloegen volgens dit bericht met de provincie de handen ineen (in het initiatief MORe) om het West Brabantse spoort daartoe efficiƫnter te gebruiken.

In het zelfde artikel in BNdeStem wordt geconstateerd, dat het aantal treinen dat langs Breda en Roosendaal rijdt alleen maar toeneemt. De hinder van spoorlawaai neemt hierdoor in Bredase wijken, bijvoorbeeld Tuinzigt, eveneens toe en toename van het goederenvervoer zal veiligheid ook niet ten goede komen. Dat vindt de PvdA fractie een slechte ontwikkeling. Over dit thema zijn al eerder vragen gesteld door andere partijen. Maar op een toename van bijvoorbeeld geluidsoverlast zit natuurlijk niemand te wachten. We vragen ons daarom af, wat het effect kan zijn van het initiatief MORe.

In verband hiermee hebben we de volgende vragen aan het College van B&W:
1. Is het College op de hoogte van het initiatief MORe?
2. Is het initiatief MORe onderwerp geweest in de regio West Brabant en zo ja, welke inbreng heeft Breda daar geleverd?
3. Betekent het initiatief MORe ook een toename van goederenvervoer door Breda en zo ja, welke soorten vervoer mogen we dan verwachten?
4. Wat is de mening van het College over een mogelijke toename? Wat verwacht het college dat het effect zal zijn op gebied van geluidshinder en veiligheid?
5. Biedt het initiatief MORe wellicht de mogelijkheid dat geluidsmaatregelen eerder getroffen kunnen worden?
6. Welke initiatieven gaat het College ontplooien om te voorkomen dat een eventuele uitbreiding van het goederenvervoer geluidshinder en onveiligheid doet toenemen?