Door Arjen van Drunen op 15 november 2019

Begroting 2020

Donderdag 14 november was in het Bredaas BeRaad de besluitvorming over de Begroting 2020 van de Gemeente Breda.

Hieronder de bijdrage van de PvdA Breda, uitgesproken door onze fractievoorzitter Arjen van Drunen:

“Voorzitter,

Ik wil graag beginnen met twee citaten van Bredase raadsvergaderingen van het einde van de vorige eeuw:

1) ‘’Bij de rattenpopulatie in Breda is positief gereageerd op het bericht dat de haven waarschijnlijk weer geopend zal gaan worden. De belastingbetaler heeft hierbij andere gedachten.’’

2) ‘’Een haven gaat pas echt leven als daarin boten komen. Het zou nu een kapitaalvernietiging inhouden, en er zou slechts een pisbak voor het uitgaande publiek in de plaats komen.’’

De eerste quote kwam van de heer Kwisthout van de SP en de tweede is een quote van de heer Verpaalen van eenmansfractie Breda Vooruit.

En los van het feit dat deze quotes het belang van het Bredaas Stadsarchief aantonen, laat het een mooie parallel zien tussen eind jaren ’90 en het nu. Ook toen werden er stevige discussies gevoerd over de gedempte haven.

Het is goed dat we aan de voorkant kritisch zijn op grote investeringen. Je wil immers waar voor je geld. De geschiedenis heeft echter wel uitgewezen dat na besluitvorming op dit soort ambitieuze dossiers kritiek uiteindelijk plaatsmaakt voor enthousiasme en gedeelde trots. Want volgens mij is er niemand in deze raadzaal of in de stad te vinden, die zegt laten we weer terug gaan naar de gedempte haven. Misschien ook wel omdat de haven bespaart is gebleven van een fikse rattenpopulatie en grote getalen wildplassers.

Voorzitter, de keuze voor een Haven in plaats van een parkeerplaats was een doorbraak. Het is aan onze inwoners, maatschappelijk middenveld, ondernemers, maar ook aan ons als gemeente om dergelijke doorbraken te forceren. Bij het doortrekken van de Mark willen we een doorbraak forceren voor ons Centrum en onze inwoners in Fellenoord en Schorsmolen en bij het talentencentrum willen we dat doen voor onze sporters. Naast de investeringen in het talentencentrum en het doortrekken van de Mark die in eerdere periodes al waren aangekondigd, zetten we daar deze periode een impuls bij, namelijk de doorstroomvoorziening. De doorstroomvoorziening is een doorbraak voor onze dak- en thuislozen.

De PvdA Breda is blij dat de menselijke maat voorop blijft staan en dat we ook investeren in toegankelijkheid, respijtzorg, Bredaficaten, de WMO, laaggeletterdheid en het leren van de Nederlandse taal, de opvang van ongedocumenteerden en het werken aan een dementievriendelijke gemeente.

Maar we moeten ook op andere beleidsterreinen doorbraken forceren. Voorzitter, laat ik namens de PvdA een schot voor de boeg geven bij welke onderwerpen wij de komende jaren van het college doorbraken verwachten.

Dat is bijvoorbeeld op het gebied van het werven en behouden van mensen voor de zorg en het onderwijs. Geld geeft geen zorg en onderwijs, mensen doen dat. We horen dan ook graag van het college hoe het staat met de uitvoering van het eerder gesloten Zorgpact en de ambities om meer mensen naar het onderwijs te trekken. Op dat laatste punt dienen we ook nog een motie in.

Ook verwachten we van het college dat ze een doorbraak gaan forceren op het gebied van armoede. De position-paper gaf een mooie voorzet, maar een voorzet zonder afmaker is niets waard.

Hetzelfde geldt voor de aanpak kwetsbare wijken en de gebiedsprofielen op het gebied van woningbouw. Mooie plannen, die in 2020 om een effectieve uitvoering vragen. Het tegengaan van segregatie moet duidelijk op de agenda. Het is dan ook mooi dat het college bij de oordeelsvorming heeft toegezegd dat de aanpak van segregatie onderdeel wordt van de taskforce doorstroming. Zoals ik vorig jaar bij de begroting al zei: de gesluierde hoogleraar en de buschauffeuse moeten elkaar tegenkomen bij de bakker in de wijk.

Voorzitter, de terechte verzuchting van meerdere partijen dat er meer meters moeten worden maken met het klimaat en de energietransitie, heeft in deze begroting plaatsgemaakt voor daadkracht. Het is dan ook goed dat we miljoenen vrijmaken voor het van het gas afhalen van wijken en het vergroenen van straten, pleinen en parken. Om het begrip ‘Stad in een groen park’ nog meer handen en voeten te geven, zal mijn fractie daarover zo meteen een motie indienen.

Tot slot voorzitter, financiëel staan we er bij de Begroting beter voor dan bij de Voorjaarsnota. Tegelijkertijd zullen we ook de komende jaren nog scherp aan de wind moeten blijven varen, maar dat scherp aan de wind varen moet altijd hand in hand blijven gaan met investeren en sociale doorbraken forceren.

Het verleden heeft immers aangetoond dat de kritische blik op investeringen uiteindelijk plaatsmaakt voor een gedeelde Bredase trots!”

Onze moties zijn aangenomen en de Begroting 2020 is vastgesteld!

 

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen