Verkiezingsprogramma

Meedoen zonder drempels, een bruisend en duurzaam Breda en veilig opgroeien zijn de speerpunten van de PvdA Breda voor de komende raadsverkiezingen. Het programma van de PvdA is tot stand gekomen na gesprekken met inwoners van Breda, maatschappelijk werkers, wijkagent, docent, de Fietsersbond, ondernemers, Tientjes Breda, een veiligheidsdeskundige, Vluchtelingenwerk en verschillende vrijwilligers.  Lijsttrekker Miriam Haagh noemt het verkiezingsprogramma Samen doen, samen delen: onderscheidend, uitdagend en positief!

Meedoen zonder drempels
“Voor dit programma hebben we met veel partijen gesproken. De partijen waarmee we gesproken hebben zijn voor ons van groot belang. Het PvdA programma is niet geschreven vanuit de te verwachten thema’s (zorg en welzijn, werk en inkomen etc.) maar vanuit uitdagingen, zoals veilig opgroeien, die een thema overstijgen. De PvdA wil een Breda waarin we elkaar steunen en waar de kans om je talent te ontwikkelen niet afhangt van de plek waar je wieg stond. Daarnaast willen we een Breda waar niet alleen focus ligt op de stenen en bebouwing, maar juist op mensen”, aldus Miriam Haagh.

Bredificaten
Eén van de plannen van de PvdA Breda is om leerlingen vakken op hun eigen niveau te laten volgen. Samen met het bedrijfsleven wil de PvdA deelcertificaten (Bredaficaten) in het leven roepen. Een Bredificaat is bedoeld voor jongeren die een bepaald vak of taak, die belangrijk is voor het werkveld, met succes hebben afgerond. Zo’n deelcertificaat moet jongeren, die bijvoorbeeld moeite hebben met rekenen of taal, helpen bij het vinden van een baan. Miriam Haagh: “Jongeren horen niet in hokjes. Met Bredaficaten gaan we uit van wat jongeren wel kunnen en niet wat ze niet kunnen.”

Buddy to Buddy verbreden
Daarnaast wil de PvdA het principe wat Buddy to Buddy (project van twee Avans-studenten) hanteert veel breder ingaan zetten. Buddy to Buddy koppelt statushouders aan maatjes. Die maatjes helpen statushouders wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Ook zijn er in Breda bij verschillende organisaties taalmaatjes succesvol aan de slag. De PvdA wil dat dit initiatief in de toekomst breder wordt toegepast, bijvoorbeeld voor Bredanaars met computer-en digitaliseringsvragen, voor eenzame ouderen en mensen die hulp nodig hebben bij hun administratie. Haagh: “Dit soort initiatieven zorgen voor verbindingen tussen mensen en dragen ertoe bij dat iedereen mee kan doen zonder drempels.”

Sport voor iedereen
De PvdA schrijft in haar verkiezingsprogramma blij te zijn dat de stad mooie (topsport) evenementen weet aan te trekken. De PvdA wil dat deze evenementen nog beter gaan aansluiten bij de Bredanaars en de Bredase verenigingen. Om dat te bereiken wordt er voorgesteld om 10% van de budgetten voor topevenementen beschikbaar te stellen voor verenigingen. Zodoende hebben zij de mogelijkheid om mooie activiteiten voor de wijken en dorpen te organiseren, en zijn meer mensen vanuit heel Breda betrokken bij mooie evenementen.